Chrest Vakfı’nın Hibe Programlarına Yaklaşımı

Chrest Vakfı, kendi belirlediği program alanları ile örtüşen misyonlara sahip kuruluşları destekler. Vakıf, program alanları altında tarif edilen konularda deneysel, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları teşvik ederken, desteklediği kurumlarla olan ortaklığını aşağıdaki ilkelere dayandırır:

Yerel Topluluklar En İyisini Bilir

Yerel toplulukların kendi ihtiyaçlarını en iyi şekilde belirleyebileceklerine ve karmaşık sosyal sorunlara çözüm bulabileceklerine inanan Chrest Vakfı, faaliyetlerini yoğunlaştırdığı ABD’nin Colorado ve Teksas eyaletlerinde ve Türkiye’de, bağış fonlarını, mümkün olduğu ölçüde yerel topluluklara yönlendirmektedir. Ayrıca, çalışmalarda yer alan uzmanlar ve kullanılan kaynaklar da Vakfın hizmet verdiği yerel topluluklar tarafından sağlanmaktadır.

Ortak Taahhüt ve Uzun Vadeli Ortaklık

Vakfın çalışmalarının etkisini artırmak, desteklenen kurumlarla uzun vadeli işbirliği gerektirir. Bu nedenle Chrest Vakfı bağış alanlarla ilişkisine dair kapsamlı bir yaklaşıma sahiptir. Vakıf, bazı durumlarda, programlarının etkinliğini artıracağı düşüncesiyle, kurumlara program hibe desteği yanında, eğitim seminerlerine katılmak, kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve periyodik araştırmalar yapmak üzere ek fonlar da sağlamaktadır.

Kurumlar arasındaki uzun vadeli taahhütler güvene, anlayışa ve paylaşılan hedeflere dayalı ortaklıkların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Chrest Vakfı’ndan fon alanlar, Vakfın program alanlarında belirtilmiş hedefleri paylaşmanın yanı sıra, aşağıdaki konularda taahhütte bulunmalı ve mükemmellik göstermelidir:

  • Kendi çalışma alanlarını anlamak ve bunlara karşı duyarlılık;
  • Bir değişim vizyonu geliştirmek ve buna bağlı kalmak;
  • Program uygulama becerisi;
  • Toplumsal bölünmeleri aşmak üzere ilişkileri kolaylaştırma ve
  • Vakfın hibe programlarına değer katan (mali, teknik ve beşerî) kaynakların verimli kullanımı

Kurumsal Dürüstlük ve Hesap Verebilirlik

Hibe programlarının başarısı için kurumsal refahın önemini kabul eden Chrest Vakfı, hibe sağladığı kuruluşların:

  • Tüm çalışma alanlarında mükemmellik, tüm iletişimlerinde dürüstlük ve kuruluşun dahil olduğu tüm projelerde kişisel bütünlük sergilemesi, Vakfın da kendilerine aynı şekilde karşılık vermesi gerektiğine,
  • Sağlam bir yönetime sahip olması ve ellerindeki fonları verimli bir biçimde kullanması gerektiğine,
  • Profesyonel ve sistematik bir şekilde hazırlanan mali raporlarda ve mali ilişkilerde şeffaflığı sağlaması gerektiğine,
  • ve Chrest Vakfı’ndan aldıkları desteği başka fon kaynakları ile tamamlamaları gerektiğine inanır.

Program Değerlendirmesi

Chrest Vakfı, bir kurumun hedeflediği amaçları gerçekleştirmesine imkân verecek kapasiteyi inşa etmesi için kendi faaliyetlerini ve yarattığı kurumsal etkiyi değerlendirmenin önem taşıdığına inanır. Vakıf, hibe sağladığı kurumlardan başvurularının bir parçası olarak kendi değerlendirme göstergelerini ve tekniklerini geliştirmelerini ve nihai raporlarına bu göstergeleri yansıtmalarını bekler. Bu süreç sadece mali destek sağlanan girişimin veya kurumsal başarının ölçüsü olarak değil, aynı zamanda kurumsal öğrenme ve düşünme için de önemli bir araç işlevi görür.

Chrest Vakfı hibe başvuruları hakkında bilgi almak için lütfen internet sitemizin Sıkça Sorulan Sorular sayfasını ziyaret ediniz.
Buy now