parallax background

The Trust for Public Land

Çevre

Chrest Vakfı’nın çevreye olan bağlılığı, doğal hayata karşı derin bir takdire ve insanlık ile doğa arasındaki köklü ilişkinin kabulüne dayanmaktadır. İnsanlık, doğadan, bireysel, toplumsal ve sistematik düzeylerde büyük faydalar elde etmektedir. Ancak bu karşılıklı ilişkinin ölçeği o kadar eğilmişti ki, doğa ile olan ilişkimiz temelde çıkarcı ve sömürücü hale gelmiş ve kısmen şu anda tüm dünyada yaşanan iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine yol açmıştır. Bugün var olan ve gelecek kuşaklara miras kalacak sayısız yaşam formu ve kırılgan ekosistemin devamı için ortak doğal kaynaklarımızın koruyucusu olarak bireysel ve kolektif sorumluluklarımızı yerine getirmemiz hayati önem taşımaktadır.

Vakıf, doğanın dönüştürücü gücünü onurlandırmak ve kutlamak, doğal dünya ile saygılı ve dengeli bir ilişki için olanaklarımızı genişletmemizi istemektedir . Bu amaca ulaşmak için doğa ile olumlu, üretken bağlar yaratmayı hedefleyen girişimleri desteklerken, aynı zamanda iklim değişikliğinin temelinde yatan nedenleri de ele almaya çalışmaktadır. Çevreyi korumak için, özellikle sera gazı salınımlarında hızlı bir azalma ve sıklıkla doğal hayata zarar veren bir şekilde kullanılan kamusal arazilerin korunması yoluyla iklim sorunuyla ile doğrudan mücadele etmektedir.

  • Vakfın yatırımlarını yönlendiren güncel hedefler:
  • Kamusal yeşil alanların arttırılması, korunması ve geliştirilmesi
  • Toplumda çevrenin korunmasına yönelik değerlerin teşvik edilmesi
  • Kamuoyunun iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri konusunda eğitilmesi
  • Sera gazı salınımlarının azaltılması

  • Vakfın yatırım yapmayı planladığı kâr amacı gütmeyen kuruluş/program türlerine dair örnekler:
  • Kamusal arazilerin ve doğal kaynakların korunması
  • Mevcut ve gelecekteki sorunlara önerilen çözümler dahil olmak üzere, çevre konusunda kilit öneme sahip konular hakkında kamuoyunu eğitmeyi amaçlayan savunuculuk, iletişim ve farkındalık yükseltme çabaları
  • Alternatif enerji türlerinin geliştirilmesi, araştırılması ve desteklenmesi
  • Konferanslar ve araştırma yayınları

Vakıf çevrenin korunması alanında Teksas ve Colorado’daki girişimlere öncelik vermektedir, ancak Amerika Birleşik Devletleri’nin başka bölgelerinde çalışmaya ve ülkenin tamamına odaklanan girişimlere katkı sağlamaya da açıktır.

Chrest Vakfının ana program alanları hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfaları ziyaret ediniz: Ceza Adaleti Reformu ile Kültür, İletişim ve Sivil Yaşam sayfalarını ziyaret ediniz.

Buy now