Hibe Başvuruları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Chrest Vakfı, hibe başvurusu talebinde bulunmadığı kurumlardan başvuru kabul ediyor mu?
Vakıf şu anda sadece hibe başvurusu göndermesini talep ettiği kurumların başvurularını kabul etmektedir. Öte yandan, şu anda veya geçmişte Vakıftan hibe alan kurumlardan gelen yönlendirmeler de dikkate alınmaktadır. Vakıf ilerideki olası hibe başvuruları için kurumunuz hakkında bilgi almak amacıyla sizinle irtibata geçebilir. Vakfın sizden bilgi talep etmesi finansman garantisi anlamına gelmez.
Vakıf ne tür kurumları destekliyor?
Amerika Birleşik Devletleri'nde Vakıf fonlarına başvuracak kuruluşların 501(c)(3) kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kayıtlı olması gerekir. Türkiye'de destek talep eden kuruluşlar, yardım amacıyla kurulmuş yasal olarak kayıtlı kuruluşlar olmalıdır.

Vakıf şahıslar veya borç finansmanı için hibe sağlamaz.
Vakıf ne tür programları destekliyor?
Vakıf, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de bulunan ve Vakfın program alanlarına (Ceza Adaleti Reformu, Çevre, ve Kültür, İletişim ve Sivil Yaşam) uygun bir misyona sahip sivil toplum kuruluşlarına destek sağlar. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kuruluşlara verilen hibeler, belirli programlar veya projeler özelinde, genel faaliyetlere yönelik ve birden çok sene için desteklenmek üzere dikkate alınır. Türkiye’deki kuruluşlara ise yalnızca belirli projeler için destek sağlanır.
Vakfın talep etmesi durumunda hibe başvuru süreci nasıl işliyor?
Vakıf, iki bölümden oluşan bir hibe başvuru sürecine sahiptir ve her iki bölümün de çevrimiçi portal aracılığıyla sunulması gerekir. Bölüm I başvuruları ancak Vakıf personelinden bir bağlantı aldıktan sonra yapılabilir. Bölüm I’e yapılan başvurular, izleyen 30 gün içinde incelenir ve yapılan başvurunun Vakfın öncelikleri ve amaçları ile uyumlu olup olmadığı değerlendirilir. Bölüm I değerlendirmesini geçen hibe başvuruları için Vakıf, başvurucudan Bölüm II başvurusunu ve gerekli ek belgeleri sisteme yüklemesini talep eder. Chrest Vakfı Yönetim Kurulu, Kurul toplantılarında sadece Bölüm II’yi tamamlamış başvuruları oylayacaktır. Vakıf çalışanları, Kurulun kararını toplantı tarihinden hemen sonra başvuru sahibine bildirecektir.
Başvurular hangi tarihlerde yapılabilir?
Bölüm I başvuruları herhangi bir zamanda sunulabilir. Bölüm II başvurularının ve destekleyici belgelerin aşağıda belirtilen son tarihlere kadar gönderilmesi gerekmektedir:
Part II Deadlines for 2024
January 22
11 Mayıs
July 29
November 5
Eğer bir başvuru Yönetim Kurulu toplantısı için belirlenmiş tarihten bir hafta önce hala değerlendirme aşamasındaysa, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında ele alınır.
Başvuru yapılırken talep edilecek uygun miktar nedir?
Talep edilen miktar tamamıyla hibe talep edilen projenin niteliğine bağlıdır. Tüm başvurucu kurumlara, Bölüm I başvurusunu sunmadan önce olası talep miktarları hakkında Vakıf çalışanları ile iletişim kurmaları tavsiye edilir. Başvuru yapmayı düşünen kurumların, Vakfın daha önce verdiği hibe türlerini ve miktarlarını görmek için Vakfın internet sitesinde bulunan Onaylanmış Hibeler sayfasını incelemeleri yararlı olabilir.
Hibe başvuruları kabul edilen kurumlar onaylanan fonu ne zaman alır?
Onaylanan başvuruların fonu talep onaylandıktan sonra en geç iki ila üç hafta içinde yatırılır. Herhangi bir nedenle bu süre içinde ödeme yapılamazsa, Vakıf personeli başvurucuyla iletişime geçer.
Potansiyel başvuru sahiplerinin, Chrest Vakfı web sitesindeki Hibe Başvurularına Yaklaşım sayfasını ziyaret etmeleri ve Vakfın programlarını ve bağış felsefesini incelemeleri önerilir.