parallax background

Mekanda Adalet Derneği (MAD)

Kültür, İletişim ve Sivil Yaşam

Lütfen Chrest Vakfı'nın 2024'ten itibaren Kültür, İletişim ve Sivil Yaşam program alanına fon sağlamayacağını unutmayın.

Chrest Vakfı’nın kültür, iletişim ve sivil yaşama olan bağlılığı, daha açık, şeffaf ve birbiriyle ilişkili bir küresel toplum geliştirme arzusunda yatmaktadır. Vakfın Türkiye ve çevresine olan tarihsel odağı ile paralel olarak bu alandaki çalışmaları da Türkiye merkezlidir ve buradan yürütülmektedir. Chrest Vakfı, Türkiye’deki çalışmalarını yürütürken, faaliyet gösterdiği alanlardaki yerel değerleri ve hassasiyetleri dikkate almakta, bunlara saygı göstermekte ve “Batılı” norm ve kavramları ihraç etme veya aşılama amacı taşımamaktadır. Aksine Vakfın stratejik hedefi “yerel bakış açıları” ile “evrensel değerler” arasında hümanizm temelli, uyumlu bir yakınlaşma aramaktır.

Vakfın, Türkiye’deki mevcut çalışmaları, sosyal eylemin toplumsal sorunları çözmede kilit rol oynadığı, güçlü ve gelişen bir sivil yaşamın, daha adil ve eşitlikçi bir toplum yaratmanın temel parçası olduğu inancına dayanmaktadır. Buna ek olarak Vakıf, sosyal ilerlemenin, kadınların sosyal, ekonomik, politik ve kültürel yaşamın tüm alanlarında aktif ve eşit katılımcılar olduklarında en iyi şekilde elde edilebileceğine inanmaktadır. Vakıf, Türkiye'deki sivil toplumda, toplumsal cinsiyet eşitliği, bağımsız medya, yenilikçi kültürel girişimler ve politika araştırmaları dahil olmak üzere geniş bir tematik alanı desteklemektedir. Chrest Vakfı, zorlu toplumsal sorunların eleştirel düşünme ve halklar arası etkileşimi teşvik eden girişimlerle aşılabileceğine inanmaktadır. Bu nedenle Vakıf, Türkiye ve çevresindeki bölgelerde yaşayan farklı gruplar arasında karşılıklı anlayış, takdir ve saygıyı teşvik eden projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu tür çabalar, toplumda güven, anlayış ve uyumu sağlamakta çok önemli bir rol oynayabilir.

 • Vakfın yatırımlarını yönlendiren güncel hedefler:
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek
 • Sanat ve kültür yoluyla iletişim ve diyaloğu teşvik etmek
 • Türkiye ve çevresindeki bölgelerde toplum içindeki karşılıklı anlayışı, takdiri ve saygıyı teşvik etmek
 • Bölgenin eşsiz kültürel mirasını korumak
 • Bilgiye dayalı yurttaşlığı ve sivil toplumu teşvik etmek
 • Sivil toplum alt yapısını desteklemek

 • Vakfın yatırım yapmayı planladığı kâr amacı gütmeyen kuruluş/program türlerine dair örnekler:
 • Halkları bir araya getiren, yeni sesleri duyuran, sorular sorduran ve alternatif düşünce yolları öneren yaratıcı kültürel girişimler
 • Bağımsız medya kuruluşları
 • Konferanslar ve araştırma yayınları

Vakfın kültür, iletişim ve sivil hayat programı Türkiye’de bulunan, yardım maksatlı kurulmuş, yasal statüye sahip tüzel kişiliklere destek sağlamaktadır.

Chrest Vakfının ana program alanları hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfaları ziyaret ediniz: Ceza Adaleti Reformu ile Çevre sayfalarını ziyaret ediniz.

Buy now