Tarihçe

Chrest Vakfı, merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin Irving şehrinde bulunan özel bir vakıftır. Vakıf, 1999 yılında Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen, sağlık sigortası, telekomünikasyon ve diğer aile ile ilgili iş yatırımları yoluyla elde etme şansı buldukları mali kaynakların bir kısmını başkalarıyla paylaşmak için kurdu. “Chrest” kelimesi, “iyi niyet” genel anlamından dolayı Vakfın adı olarak seçilmiştir. Vakıf, yurtiçi ve yurtdışı topluluklarla kurduğu ilişkilerde iyi niyet ve karşılıklı saygı ilkeleriyle çalışır.

Chrest Vakfı, kurucularının ebeveynleri tarafından başlatılan hayırseverlik ve bağış geleneğini sürdürmektedir. Jensen ailesi Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun yıllardır hayırseverlik faaliyetlerinde bulunmakta ve çalışmalarını yoksun çocuklar, sosyal girişimciler, üniversite bursları, diyabet araştırmaları ve diğer başka alanlar üzerine yoğunlaştırmaktadır.

Bu geleneği temel alan Chrest Vakfı’nın kurucuları, hibe programlarına uluslararası bir boyut eklemeye karar vermişlerdir. Vakıf kaynaklarının bir kısmının Türkiye’ye tahsis edilmesi kararı, ailenin Türkiye’yi de içine alan Akdeniz bölgesine yaptıkları seyahatler ve sosyal girişimlerle ilgili uluslararası bir konferansın sonucudur. Vakıf, 2001’den 2016’ya kadar sadece Türkiye ve yakın bölgesindeki sivil toplum girişimlerini desteklemiştir.

2017’de, Vakfın ana varlığı artmış ve kurucuların üç yetişkin çocuğu Vakfın faaliyetlerine daha fazla dahil olmuştur. Artan kaynaklar ve yeni nesil katılımı Amerika Birleşik Devletleri’nde iki yeni program alanının eklenmesiyle sonuçlanmıştır: ceza adaleti reformu ve çevre. Vakıf, halihazırda Türkiye ve çevresinde sivil topluma verdiği desteği sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu ve Yöneticiler

Lou Anne King Jensen, LMSW-IPR - Başkan ve Direktör
Jeff Jensen - Başkan Yardımcısı ve Direktör
Haley Jensen - Genel Sekreter ve Direktör
William Jensen - Mali İşler Sorumlusu ve Direktör

Çalışanlar

Elizabeth Suhler Jensen - Operasyon Müdürü

Buy now