Portraits of Turkey: Images of a land and its people.Portraits of Turkey: Images of a land and its people.Portraits of Turkey: Images of a land and its people.Portraits of Turkey: Images of a land and its people.
 

Chrest Vakfı’nın Tarihçesi 

Chrest Vakfı Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletine bağlı Irving şehrinde kurulmuş olan özel bir vakıftır. 1999 yılında Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen tarafından kurulan vakıf, sağlık sigortası, telekomünikasyon ve ailenin diğer ticari yatırımlarından elde edilen maddi kaynakların bir kısmını başkalarıyla paylaşmak amacıyla kurulmuştur. Genel olarak “iyi niyet” anlamına geldiği için vakfa “Chrest” adı verilmiştir. Vakıf, uluslararası toplumla olan ilişkilerinde iyi niyet ve dostluk ilkelerini benimsemektedir.

Chrest Vakfı, aileden gelen hayırseverlik-filantropi* geleneğini devam ettirmektedir. Jensen ailesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun yıllardır imkan sahibi olmayan çocuklar, sosyal girişimciler, yüksek öğretim bursları ve şeker hastalığı araştırmaları gibi alanlara yayılan hayırseverlik faaliyetleri yürütmektedir. Ailenin, Amerika Birleşik Devletleri’nde bu alanlarda faaliyet gösteren altı tane vakfı ve fonu daha bulunmaktadır.

Bu aile geleneğinin bir uzantısı olarak, vakfın kurucuları hibe verme faaliyetlerine uluslararası bir boyut kazandırmaya karar vermişlerdir. Vakfın, kaynaklarından Türkiye’yi faydalandırma kararı ise; aile üyelerinin tatil ve sosyal girişimcilikle ilgili bazı uluslararası konferanslara katılmak için geçmiş yıllarda Akdeniz bölgesine ve Türkiye’ye yapılan seyahatler sonrasında alınmıştır.

Jensen yaklaşımı, “toplumlar kendileri için en iyi olanı bilirler” felsefesine dayandığından Chrest Vakfı’nın Türkiye’deki fonlarının büyük çoğunluğu yerel ve ihtiyaç sahibi bölgelere yönlendirilmektedir. Chrest Vakfı temsilcileri, verilen hibelerin toplulukların öncelikleriyle örtüştüğünden emin olmak için; başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere akademiden özel sektöre, kamu kurumlarından yerel yönetimlere kadar uzanan geniş bir yelpazede temaslar gerçekleştirmektedirler.

Chrest Vakfı, kaynaklarındaki artış sonrasında, program alanlarını, stratejisini, hibe kurallarını ve web-sitesini güncelleme sürecine girmiştir. Vakıf şu anda Türkiye’de cinsiyet eşitliğini geliştirmeye ile sanat ve kültür yoluyla iletişim ve diyaloğu teşvik etmeke odaklanan sivil toplum örgütlerine destek vermektedir. Chrest Vakfı ayrıca ABD içinde ceza adaleti reformu ve çevre konularına odaklı hibe programları yürütmektedir. Lütfen güncellemeler için birkaç ay sonra sitemizi yeniden ziyaret edin.

Chrest Vakfı Exponent Philanthropy and Philanthropy Southwest üyesidir.

* Filantropi (yeni anlamda kurumsal hayırseverlik): Uluslararası üçüncü sektör literatürüne artık iyice yerleşmiş bir kavram olan filantropi (philanthropy) farklı şekillerde tanımlanabilir. Kelime Yunanca'dan gelmekte olup "insan sevgisi" anlamına gelmektedir. Modern tanımlamalar ise, bir bireyin veya grubun ortak faydayı ileriye götürmek ve yaşam koşullarını iyileştirmek için yaptıkları gönüllü bağışlar kavramını da kapsamaktadır. Geniş anlamda modern filantropi, ortak faydanın desteklenmesi için yapılan gönüllü hayrı bağış demektir. Bugünün ABD'sinde filantropi kelimesi, sadece verme ile ilgili olmayıp aynı zamanda birçok nedenle toplumun yaşam kalitesini geliştirmeye ilgi duyan yaygın bir vakıflar ağını, kurumsal bağışçılar ve bağışçı bireyleri içine almaktadır. Filantropinin bu anlamda bir kurumsallaşmayı ifade etmesi kaynağını ABD'de bulsa da, bugün uluslararası üçüncü sektör filantropi kavramını kar amacı gütmeyen kuruluşlara vakıf ve şirketler tarafından yapılan para yardımı için kullanılmaktadır ve bu tür destekler verme biçimi sıklıkla düzenli filantropi ve bağış olarak adlandırılmaktadır (Yukarıdaki alıntı TÜSEV sayfalarından temin edilmiştir www.tusev.org.tr).

 
     
   
© 2020 Chrest Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik İlkesi