Portraits of Turkey: Images of a land and its people.Portraits of Turkey: Images of a land and its people.Portraits of Turkey: Images of a land and its people.Portraits of Turkey: Images of a land and its people.
 

2020 Yılında Desteklediğimiz Projeler - Türkiye - Günümuze Kadar

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Filmmor Kadın Kooperatifi
İstanbul, Türkiye
“18. Uluslarası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Festival kapsamında 50 film gösteriminin yanısıra atölyeler, panelleri forumlar ve söyleşiler düzenlenecektir. İstanbul’un ardından, festival ülkedeki farklı şehirleri gezecektir. Festival kadınlar arasında iletişimi, yaratıcılığı, üretimi ve dayanışmayı geliştirecektir.
 
$50,000
Sabancı Üniversitesi
İstanbul, Türkiye
“Dönüştürücü Aktivizm: Toplumsal Cinsiyet ve Siyaseti Yeniden Düşünmek” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Projenin amacı Türkiye’deki aktivizm kültürünü daha yaratıcı, içermeci ve sürdürülebilir bir yöne doğru dönüştürmektir. Program, kişisel bakım ve iyileşme kültürünü öğrenmeleri ve daha sonra çevrelerine tanıtmaları amacıyla aktivistleri bir araya getiren Türkiye’deki sistematik ve sürdürülebilir tek girişimdir.
 
$35,915

2020 Yılında Desteklediğimiz Projeler - Amerika Birleşik Devletleri - Çevre - Günümuze Kadar

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)
Washington, DC ABD
“Avustralya Yaban Hayatı ve Doğayı Islah Fonu” isimli projeye maddi destek sağlanmıştır. Maddi destek Avustralyanın yaşadığı tarihteki en ağır arazi yangınları sonrasındaki çabalar için kullanılacaktır. Avustralya Yabana Hayatı ve Doğayı Islah Fonu yaban hayatın korunmasına, insanlar ve doğa için yaşam ortamının restorasyonuna ve Avustralya’nın gelecekte yaşanacak yeni bir devasa arazi yangını dönemine hazırlıklı olmasına yönelik projeler gerçekleştirecektir.
 
$100,000
Kamusal Araziler Vakfı- Colorado
Denver, CO ABD
“Westwood Denver’da İklim Dayanıklılığı ve Toplumsal Bağlar İnşa Etmek” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Proje kapsamında Denver’ın Westwood semtinde patikalar, yeşil altyapı, parklar, açık alanlar ve genişletilmiş yaya yollarını içeren “doğrusal bir park” olarak tasarlanmış Via Verde yaratılacaktır. Bu yolla semtin sakinleri toplumun temel doğal varlıkları ile yeni bağlardan, araba ile seyahat etmeye alternatif güvenli ve sağlıklı imkanlardan ve daha hoş ve daha yeşil bir çevre düzenlemesinden yararlanacaktır. Via Verde’nin iklim-akıllı tasarımı Denver’ın 2050 yılına kadar sera gazı salınımlarını yüzde 80 azaltmak hedefine destek olacaktır.
 
$50,000

2019 Yılında Desteklediğimiz Projeler - Türkiye

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye
“Birlikte Daha Güçlü: Türkiye, İran ve Diaspora’daki Kadın Sanatçılar Arasında İşbirliği” projesi için maddi destek sağlanmıştır. Proje Türkiye, İran ve diasporada yaşayan kadın sanatçıları bir araya getirerek, iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeyi ve sanat ağları inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu girişim daha önce uygulanmış projelerin bir devamı olacaktır. Yuvarlak masa toplantıları, tartışmalar ve atölye çalışmalarını içerecek iki buluşma sonrasında ortaya işbirliği ile düzenlenen bir sergi çıkacaktır. Birlikte Daha Güçlü, Anadolu Kültür ve Goethe Institute tarafından düzenlenmektedir. Bazı katılımcıların seyahat, konaklama, gündelik harcırah ve diğer masrafları Chrest Vakfı tarafından karşılanmaktadır.
 
$28,625
Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24)
İstanbul, Türkiye
“Yaratıcılık ve Özgür Fikir Alışverişi için Kamusal Alan: KIRAATHANE İstanbul Edebiyat Evine Destek” isimli projeye fon verilmiştir. Proje farklı altyapılardan gelen insanların birçok önemli konuyu tartıştıkları, atölye çalışmalarına dahil oldukları, becerilerini geliştirdikleri ve sergilere katıldıkları bir kahvehane ortamı yaratmak yoluyla daha iyi bilgilenmiş ve aktif vatandaşlar haline gelmelerine destek olmayı amaçlamaktadır.
 
$62,010
Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM)
İstanbul, Türkiye
“Türkiye’deki Dijital Medya Ekosistemi: Aktörler, Çıkarlar ve Politikalar” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Türkiye’deki dijital medya ekosistemininin ilk detaylı haritalandırmasının yapılacağı projede dezenformasyon, doğrulama, bunların gazeteciliğe etkileri incelenecek ve hukuki düzenlemeler için önerilerde bulunulacaktır. Çalışmanın sonuçları dört makale ve 2020’nin yaz aylarında İstanbul’da düzenlenecek bir konferans yoluyla paylaşılacaktır.
 
$64,800
Filmmor Kadın Kooperatifi
İstanbul, Türkiye
“17. Uluslarası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Festival kapsamında 90 film gösteriminin yanısıra atölyeler, paneller, forumlar ve söyleşiler düzenlenecektir. İstanbul’un ardından festival ülkedeki farklı şehirleri gezecektir. Festival kadınlar arasında iletişimi, yaratıcılığı, üretimi ve dayanışmayı geliştirecektir.
 
$50,000
Hakikat Adalet Hafıza Merkezi
İstanbul, Türkiye
“Olağanüstü Dönemler: Kısa Videolar ve Kitaplar” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Projenin amacı bir dizi kısa video yoluyla Türkiye’deki insan hakları savunucularının mücadelelerini anlatmaktır. Proje kapsamında ayrıca Türkiye’de cezasızlığın daha iyi anlaşılmasını amaçlayan iki kitap yayınlanacaktır.
 
$35,877
Hakikat, Adalet Hafıza Merkezi
İstanbul, Türkiye
“Türkiye’de Sanatta Hafızalaştırma: 2000 - 2019” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Projenin amacı devlet şiddeti ve ağır insan hakları ihlalleri ile alakalı hafıza geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Proje, 2000 yılı sonrasında Türkiye’de üretilen ve sergilenen çağdaş sanat çalışmalarını incelemek yoluyla, estetik, tematik ve eleştirel bir koleksiyona erişim sağlayacak ve sanat ile toplumsal hafızanın kesişimi hakkında Türkiye’de yapılmış tartışmaları tekrar ele alacaktır. Proje sanat, insan hakları ve geçmişle yüzleşme konularında çalışan insan hakları savunucuları, sanatçılar, küratörler ve akademisyenler arasındaki alışverişi ve işbirliğini arttırmayı amaçlamaktadır.
 
$55,715
Hrant Dink Vakfı
İstanbul, Türkiye
“Ermenistan-Türkiye Uzmanlar Diyalog Grubu 2. Aşama” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Proje, Türkiye ve Ermenistan’dan etkili aktörlere iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli güveni inşa etmeye yönelik kapsamlı önlemler üzerinde çalışmalarına imkan sağlayacak güvenli bir alan yaratmayı hedeflemiş olan 2. aşamada sağlanan ilerlemenin devam ettirilmesini amaçlamaktadır. 2. aşamanın devamında projeye yeni aktörler dahil edilecek, yeni yan projeler uygulacak ve güven inşa etmeye yönelik yeni önlemler geliştirilecektir.
 
$35,030
Hrant Dink Vakfı
İstanbul, Türkiye
“Hafıza Arşivlemesi ve Azınlık Seslerini İşitilir Kılma Yoluyla Değişimi Alevlendirmek” başlıklı projeye fon verilmiştir. Proje Türkiye’de çoğulcu bir söylemin inşa edilmesine yardımcı olmak amacıyla 40 Ermeniye ait arşivlerin toplanması, korunması, ortaya çıkarılması ve yaratıcı şekillerde paylaşılmasını hedeflemektedir. Bir sözlü tarih projesi, lisansüstü öğrenciler arası atölye çalışmaları, bir kitap ve Hagop Ayvaz hakkında bir sergiyi de içerecektir.
 
$33,886
Medyascope.TV
İstanbul, Türkiye
“Medyascope Haber Saati (Dördüncü Sezon)” başlıklı projeye fon sağlanmıştır. Bu proje iMedyascope’un sürmekte olan bağımsız ve tarafsız anaakım habercilik üretme ve yayınlama faaliyetlerinin devamını sağlamayı amaçlamaktadır. Dördüncü sezonda Medyascope akşamları gerçekleşen canlı yayınlarına devam ederken, ayrıca yeni programları da yayın akışına dahil etmeye devam edecektir.
 
$65,376
Mekanda Adalet Merkezi
İstanbul, Türkiye
“Türkiye’deki Nehir Havzalarında Yaşanan Çevresel Adaletsizlikleri Haritalamak ve Belgelemek” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Bu proje seçilmiş bazı nehir havzalarında kapsamlı ve disiplinler arası bir saha çalışması gerçekleştirmek yoluyla Türkiye’deki sosyo-çevresel değişimi incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın sonuçları mahalli örgütleri güçlendirmek ve çevresel adalet kavramını anaakımlaştırmak amacıyla yaratıcı yollarla paylaşılacaktır.
 
$60,600

2019 Yılında Desteklediğimiz Projeler - Amerika Birleşik Devletleri - Ceza Adaleti Sistemi Reformu

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Anneleri Kucaklayan Kızlar
Dallas, TX ABD
“İnci” ve “Elmas” isimli iki programa destek verilmiştir. İnci Programı hapishanelerdeki anneler ve kızlarının bir araya gelecekleri aylık grup ziyaretleri düzenlemek yoluyla, anneleri hapiste olan kız çocuklarının yaşadıkları travmaları azaltmayı amaçlamaktadır. Elmas Programı kız çocuklarının özgüvenlerini geliştirecek, onlara liderlik becerileri kazandıracak ve hayatta doğru kararlar almalarına yardımcı olacak aylık atölye çalışmaları yoluyla kız çocuklarının karakterlerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. İnci ve Elmas programları gelecek jenerasyonu oluşturacak kız çocuklarının ceza infaz sistemlerine girmelerini engellemek amacıyla kanunlara uyan, başarılı kadınların yetişmesini sağlamayı hedeflemektedirler.
 
$50,000
Canlıyken Gömülenler Projesi
Dallas, TX ABD
“Mahkeme Sıralarındaki Güçsüzler” başlıklı projeye maddi destek verilmiştir. Proje federal düzeyde uyuşturucu ile ilgili suçların ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına son verilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Proje çıktıları farklı kurumlar ve bireyler tarafından kullanılacak bir raporun yayınlanmasını, bir internet sitesinin kurulmasını ve sosyal değişimi teşvik edecek farkındalık geliştirme faaliyetlerini içermektedir.
 
$100,000
Hapishane Politikası Girişimi
Easthampton, MA ABD
“Ülke Çapında Kefalet Reformu Çabalarını Ateşleyecek Veri ve İletişim Boşluklarını Doldurmak” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Proje kapsamında tüm ilgili mesleki çevrelerle paylaşılacak, şimdilik “Kar var, Risk Yok: Kefalet Endüstrisi Adalet Sistemini Nasıl Sömürmekte” başlığı konulmuş bir araştırma raporu yayınlanacaktır. Projenin amacı ticari kefalet endüstrisinin nüfuzu ile mücadele etmek ve mali kefaletin hukuk sisteminden çıkarılmasını hızlandırmaktır.
 
$75,000
Kuzey Teksas Kamu Yayıncılığı
Dallas, TX ABD
“Bir Kriz Ötesi: Hapishanenin Bedeli II” başlıklı çalışmaya maddi destek sağlanmıştır. Proje radyo, televizyon ve web kaynakları yoluyla hapiste geçirilen bir dönemin bir ailenin refahını yıllarca ve hatta onyıllarca nasıl engellediği hakkında farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır. Dizi mali olarak hayatlarını sınırda sürdüren ailelerin hapis cezalarından nasıl etkilendiklerine bakarken, aynı zamanda onların koşulları ile daha iyi avukatlara erişimi olan, daha kısa hapis cezaları alan ve hapisteki diğer kişilerin sahip olmadığı bir mali güvenliğe sahip, gelir durumu iyi aileler üzerinde hapis cezalarının nasıl bir etki bıraktığı ile kıyaslama yapacaktır.
 
$40,000
Lone Star Adalet İttifakı (LSJA)
Austin, TX ABD
Lone Star Adalet İttifakına genel destek ve kapasite geliştirme amaçlı fon sağlanmıştır. Organizasyon gençleri ve genç yetişkinleri Teksas ceza infaz sistemi dışına çıkarmayı ve onları toplumsal-temelli ıslah programlarına yöneltmeyi amaçlamaktadır. Lone Star Adalet İttifakının 1960’lardan beri yürütmekte olduğu türünün tek örneği rassal kontrol araştırması ıslah amaçlı çalışmaların hapis cezalarından daha etkili olduğunu gösteren en kapsamlı güncel verileri sağlama potansiyeline sahiptir.
 
$200,000
Teksas Elma Çekirdeği
Austin, TX ABD
“Lone Star Eyaletinde Yoksulluğu Suç Olmaktan Çıkarmak” başlıklı projeye destek sağlanacaktır. Proje yoluyla para cezaları ve harç ödemeleri ile alakalı hafif suçların suç kapsamından çıkarılması amacıyla gelecek bir sene içerisinde Teksas’daki mevzuat takip edilecek ve savunuculuk çalışmaları yapılacaktır. Proje kefalet reformu, ihtiyari tutuklamalar, avla-sal politikaları ile ehliyetlere tedbir koyma uygulamaları hakkında veri toplayarak gelecek adli dönemde eyalet çapında bir değişim için altyapı inşa edecektir.
 
$100,000
Teksas Kamu Politikası Vakfı (TPPF)
Austin, TX ABD
Teksas Kamu Politikası Fonunun “Teksas Ceza İnfaz Sistemi Reform Programı” için maddi destek sağlanmıştır. Programın hedefi kamu güvenliğini attırmak, aileleri korumak, kurbanları güçlendirmek, vergi mükelleflerinin maliyetlerini düşürmek ve sabıka kaydı olan kişilerin işgücüne ve topluma başarılı bir şekilde entegrasyonunu sağlamaktır. Organizasyon ceza infaz sistemi hakkındaki tartışmaların tekrar suç işleme oranlarını arttıran ve yoksulluğu ağırlaştıran ceza konusu yerine, hesap verebilirlik, rehabilitasyon ve kefaret üzerine odaklanmalarını sağlayacak bir değişimi tetiklemeyi amaçlamaktadır
 
$100,000

2019 Yılında Desteklediğimiz Projeler - Amerika Birleşik Devletleri - Çevre

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Colorado Fourteeners Initiative (CFI)
Golden, CO ABD
“Lake City Fourteeners Patika Yöneticiliği Projesi (2. Yıl)” başlıklı proje için maddi destek sağlanmaktadır. Bu projenin amacı Colorado’nun Lake City kentindeki San Juan dağlarında bulunan 4.267 metrenin (14.000 feet) üzerindeki beş zirvede, yürüyüşçülerin hassas alpin ekosistemlere ulaşmasını sağlayan ve rekreasyon nedenli olumsuz etkileri asgariye indiren, en az bir adet sürdürülebilir bir şekilde tasarlanmış ve dayanıklı şekilde inşa edilmiş yürüyüş yolu yapmaktır. Bu proje kapsamında Ormancılık Hizmetleri ve Arazi Yönetimi Ofisi ilk kez bir girişim için işbirliği yapacaklardır. Proje ikinci yılındadır ve beş zirvedeki çalışmanın üç sene içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
 
$55,000
Colorado Fourteeners Initiative (CFI)
Golden, CO ABD
“Columbia Dağı Yürüyüş Yolu İnşaat Projesi” başlıklı girişime maddi destek sağlanmıştır. Projenin beşinci ve son yılında Colorado eyaletinin en kötü planlanmış ve kullanıcılarla ezilmiş yürüyüş yolunun bulunduğu Columbia dağında yeni ve sürüdürülebilir bir lokasyonda bir yaz rotası inşa edilmesi amaçlanmaktadır. Proje Colorado Fourteeners Initiative’in 4.000 metre üzeri zirvelerde 25 yıldır süren yürüyüş yolu inşaatları arasında en fazla teknik bilgi gerektiren girişimidir. Örgüt kullanıcılar tarafında yaratılmış eski yürüyüş yolu üzerindeki tundraların bakımını da sağlayacaktır.
 
$45,000
Groundwork Dallas
Dallas, TX ABD
“Trinity Nehri Elm Deltası Boyunca Çevresel Restorasyona Destek” başlıklı projeye fon sağlanmıştır. Projenin amacı daha önce yasadışı bir şekilde çöplük olarak kullanılan Fraiser Barajı Rekreasyon Alanının restorasyonunu gerçekleştirmektir. Restorasyon yapılan alan gençler için bir dağ bisikleti parkı, banklar, masalar, piknik bölgeleri ve sekiz kilometrelik doğal yürüyüş yolunu içerecektir. Proje tamamlandığında Dallas sakinlerinin Bachman Gölü, Hines Park, Fraiser Barajı Rekreasyon Alanı ve Champion Yürüyüş yolu gibi yerel doğal varlıklarla buluşmasınının sağlanması hedeflenmektedir.
 
$100,000
Kamu Arazileri Vakfı Dallas
Dallas, TX ABD
“Five Mile Creek Kenti Yeşil Kuşağı: Alice Branch Creek Parkı” projesine maddi destek sağlanmıştır. Projenin amacı Dallas’ın güneybatısındaki mahalleleri kentin geri kalanına bağlayacak bir park ve yürüyüş yolları ağı geliştirerek, halkın sağlık ve eğitim imkanlarını ve Five Mile Creek Kent Yeşil Kuşağının çevresini iyileştirmektir. Park alanı olarak kullanıma ayrılmış 7 dönümlük bir arazi olan Alive Branch Creek Parkı etrafındaki mahallelerin yeşil açık alanlara eşit şekilde erişimlerini sağlamayı hedeflemektedir. Yeni yeşil altyapının kurulması yoluyla sıcaklık ve hava kalitesi sorunları ile mücadele edilecektir.
 
$50,000
Texas Campaign for the Environment Fund
Dallas, TX ABD
“Sıfır Atık DWF Projesi” başlıklı girişime destek verilmiştir. Proje koalisyon inşa etme, çalışanların kapasitesini arttırma, kullanımda olan dijital propaganda yazılımını güncelleme ve organik çöp dönüşümü konusunda bir araştırma makalesi yayınlama yoluyla Dallas-Forth Worth bölgesinde atık üretimini azaltmayı hedeflemektedir. Proje Dallas’ın 2040 yılına kadar “sıfır atık” üreten şehir olma hedefinin bir parçasıdır.
 
$60,000
Teksas Ağaçlar Vakfı
Dallas, TX ABD
“İnşaat Dokümanları Aşaması Yoluyla Güneybatı Medical Center İlçesinde Sokak Manzarası İmar Planı Tasarımı” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Proje Dallas’ın Güneybatı Medical Center İlçesinde kır peyzajı, tesisler ve yaya/bisiklet dostu yollar geliştirmek yoluyla halkın konforunu arttırmayı amaçlamaktadır. Proje enerji tasarruflu malzemeler, yeşil altyapının geliştirilmesi ve ağaç örtüsünün arttırılması yolula bölgenin yaşadığı kent ısı adası etkisini azaltmaya yardımcı olacaktır. Projenin bu aşaması bir tasarım araştırması ve inşaat belgeleri üretimine odaklanmaktadır.
 
$100,000

2019 Yılında Desteklediğimiz Projeler - Amerika Birleşik Devletler - Yönetim Kurulunun Girişimindeki Hibeler

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Hayvan Kurtarma ve Adaptasyon Cemiyeti (SARA)
Seguin, TX ABD
Genel destek amacıyla fon sağlanmıştır. SARA türü, özel sağlık ihtiyaçları ve mizacından bağımsız olarak kendilerine gelen her hayvana yardımcı olmayı misyonu olarak belirlemiştir. Öldürme karşıtı bir barınak olduğundan hiçbir hayvan uygun görüldüğü için öldürülmemektedir. Ötanaziye ancak kelimenin gerçek anlamına uygun koşullar altında, yani bir hayvan hiçbir kurtuluş şansına sahip olmadan acı çektiğinde, başvurulmaktadır.
 
$10,000
Kışlarımızı Koruyalım (POW)
Boulder, CO ABD
Genel destek amacıyla fon sağlanmıştır. POW açıkhavada yaşamı seven kişilere sevdikleri yerleri ve hayat tarzlarını iklim değişikliğinden korumakta yardımcı olmayı hedeflemektedir
 
$10,000

2018 Yılında Desteklediğimiz Projeler - Turkiye

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
140journos
İstanbul, Türkiye
“140journos Her” başlıklı projeye destek sağlanmıştır. Proje gazetecilik alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini arttırmayı ve Türkiye’de kadınların medyada adil bir şekilde temsil edilmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 140journos tarafsız, objektif ve etik kurallara uygun haberciliği ilke edinmiş bir kurumdur ve bu proje süresince kadın gazetecileri bünyesine dahil ederek, onların bugünün Türkiye’sinde genç kadınların karşı karşıya kaldıkları engeller, mücadeleler ve fırsatlar hakkında orijinal belgeseller üretmesine imkan verecektir. Proje ayrıca paneller, atölyeler ve gösterimler gibi farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetleri de içermektedir.
 
$60,000
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye
“Sur ve Diyarbakır’ın Hafızası: Arşiv ve Portal” başlıklı projeye fon sağlanmaktadır. Proje Diyarbakır’ın çokkültürlü yapısı ve tarihi hakkındaki bilgileri arşivlemeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Tarihi belgeleri toplamak, dijitale aktarmak ve depolamak yoluyla kurulacak arşiv ve one içeren internet portalı, silahlı çatışmalar ve kentsel dönüşüm nedeniyle ciddi baskılar altında kalan Sur ve Diyarbakır’ın hafızasını koruyacak ve hem şehirde yaşayanlar hem de şehri sanal olarak gezmek isteyenlere hikayelere, kişilere ve mekanlara ilişkin bilgilere erişim sağlayacaktır.
 
$47,895
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye
“İran Bileşeniyle Birlikte Tandem Türkiye V” başlıklı projeye mali destek sağlanmıştır. Bu proje Tandem Türkiye adlı uzun zamandır sürmekte olan ve amacı Türkiye’deki kültür operatörlerine ikili ortaklıklar veya birliktelikler kurma imkanı sağlamak olan programı genişletmektedir. Program beşinci döneminde ilk kez olarak İran’dan katılımcıları da içerecektir. Türkiye’nin kültürel hayatı büyük ölçüde Batı ile kurulan işbirliklerinin etkisinde olduğundan, İran’ın program katılımı, Türkiyeli kültür pratisyenlerini İran’ın muazzam derecede zengin artistik gelenekleri ve kültürel mirası ile tanıştırarak, kültürel değişimde tamamen yeni bir hat açacaktır.
 
$66,638
Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Derneği (EDAM)
İstanbul, Türkiye
“Türkiye ve Rusya: Bağlam ve Geleceğe İlişkin Beklentiler” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Bu proje, bölgeden uzmanların Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin farklı vehçeleri, bunların ürettiği işbirliği ve çatışma dinamikleri ile bunların Türkiye’nin Transatlantik ortaklığı üzerindeki etkileri hakkındaki analizlerini paylaşarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin karmaşık dinamiğini tam anlamıyla ele almayı amaçlamaktadır. Akademik analizlere ek olarak, proje ayrıca bir anket ve uzmanlara yönelik bir araştırma da içerecek ve dört analiz makalesinin yayınlanması ve İstanbul’da düzenlenecek bir konferans ile tamamlanacaktır.
 
$67,500
Filmmor Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi
İstanbul, Türkiye
“Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali ‘Geriye Dönmeksizin İleriye’” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Bu projenin amacı kadınlar tarafından yapılan filmleri içeren bir film festival düzenlemek yoluyla kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine ilişkin hafızayı canlandırmak, feminist tarih ve deneyimi hatırlamak ve kadınların sinema ile ve sinema sayesinde elde ettikleri deneyimleri dile getirmek ve yaygınlaştırmaktır. Festival İstanbul’da başlayacak ve Türkiye’deki yedi farklı şehirde devam edecektir. Film gösterimlerinin yanısıra, festival içinde yarıca atölyeler, paneller, sergiler, forumlar ve tartışmalar düzenlenecektir.
 
$50,000
Hrant Dink Vakfı
İstanbul, Türkiye
“23.5 Hrant Dink Hafıza Mekanı” isimli projeye destek sağlanmaktadır. Projenin amacı, Türkçe-Ermenice yayınlanan Agos gazetesinin daha önceki ofisinin bulunduğu ve gazeteci Hrant Dink’in önünde suikasta uğradığı tarihi Sabat binasını bir hafıza mekanına dönüştürmektir. Hrant Dink Hafıza Mekanı içinde sergiler ve eğitim programları düzenlenecektir ve mekan hafıza ile barışçıl bir şekilde bir arada yaşamanın mümkün olacağı bir gelecek hayalinin buluştuğu bir alan haline gelecektir.
 
$118,700
Hrant Dink Vakfı
İstanbul, Türkiye
“Ermenistan-Türkiye Uzmanlar Diyalog Grubu 2. Aşama” başlıklı projeye fon sağlanmaktadır. Projenin amacı, Türkiye ve Ermenistan’dan etkili aktörlere, iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli güveni inşa etmeye yönelik kapsamlı önlemler üzerinde çalışmalarına imkan sağlayacak güvenli bir alan yaratmayı hedeflemiş Diyalog Grubu projesinin birinci aşamasındaki çalışmaları devam ettirmektir. Grup üyeleri ikinci aşamada belirli tematik alanlarda derinlemesine çalışmalar yürütecek ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik savunuculuk faaliyetlerini yoğunlaştıracaklardır.
 
$67,598
Medyascope.tv/Scope Medya Ticaret ve Pazarlama A.Ş
İstanbul, Türkiye
“Medyascope.tv Haber Saati (Üçüncü Sezon)” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Bu proje Medyascope’un sürmekte olan bağımsız ve tarafsız anaakım habercilik üretme ve yayınlama faaliyetlerinin devamını amaçlamaktadır. Üçüncü sezonda da Medyascope akşamları gerçekleşen canlı yayınlarına devam ederken, ayrıca daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmak amacıyla teknik altyapısını iyileştirmek üzerinde de çalışacaktır.
 
$116,760
Sabancı Üniversitesi
İstanbul, Türkiye
“Dönüştürücü Aktivizm: Toplumsal Cinsiyet ve Siyaseti Yeniden Düşünmek (İkinci Yıl)” başlıklı projeye maddi destek sağlanmaktadır. Projenin amacı Dönüştürücü Aktivizm projesindeki çalışmaların devam ettirilerek, bu projenin Türkiye’de toplumsal cinsiyet alanında çalışan aktivistlerin zihinsel ve bedensel sağlık ve iyileşme kültürünü deneyimleyecekleri ve yaygınlaştıracakları alanındaki ilk sistematik ve sürdürülebilir girişim olmasını sağlamaktır. Proje uygulayıcıları ikinci yılda programı toplumsal cinsiyet odaklı çalışan daha geniş bir aktivist grubunu içerecek şekilde genişletirken, bu kültürü kendi aktivist çevreleri içinde yaygınlaştırmayı ve yaratıcı yöntemlerle kendi dönüşüm hikayelerini paylaşmayı amaçlayanlara yoğunlaşacaklardır.
 
$73,958

2018 Yılında Desteklediğimiz Projeler - America Birleşik Devletleri - Ceza Adaleti Reformu

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Anneleri Kucaklayan Kızlar
Dallas, TX ABD
“İnci ve Elmas Programları” başlıklı proie için fon sağlanacaktır. Projenin amacı, anneler ve kızların bir araya gelecekleri aylık grup ziyaretleri yoluyla, anneleri hapiste olan kız çocuklarının yaşadıkları travmaları azaltmaktır. Buna ek olarak, program özgüven geliştirmeye, liderlik ve yaşam becerileri ve değerleri aşılamaya yönelik aylık atölye çalışmaları yoluyla kız çocuklarının karakterlerinin gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Örgütün nihai amacı, anneleri hapiste olan kız çocuklarını güçlendirerek, onların içinde bulundukları suç işleme döngüsünü kırmak ve bir vizyon ve amaç doğrultusunda başarılı hayatlar sürmelerini sağlamaktır.
 
$60,000
Café Momentum
Dallas, TX ABD
“Hükümlü Gençler için Lokantalarda Staj” isimli projeye destek sağlanmaktadır. Projenin amacı hüküm giymiş gençlere bir lokantada çalışma yoluyla iş ve hayat becerileri eğitimleri, rehberlik ve istihdam sağlayarak, istihdamda istikrarı arttırmak ve yeniden suç işleme eğilimini azaltmaktır. Café Momentum ayrıca stajyerlerin temel fiziki ve duygusal ihtiyaçlarına yönelik ek faaliyetler yoluyla onların kalıcı olarak kendi bağımsızlıklarını elde etme şanslarını yükseltmeyi amaçlamaktadır.
 
$25,000
Eşit Adalet Girişimi
Montgomery, AL ABD
“Barış ve Adalet Operasyonları Merkezi” başlıklı projeye fon sağlanmaktadır. Projenin amacı, Ulusal Barış ve Adalet anıtının bulunduğu sokakta faaliyet gösteren Barış ve Adalet Merkezini ziyaret eden kişilerin ülkenin kölelik, linç ve ayrımcılık tarihi hakkında düşünecekleri bir mekan yaratmaktır. Barış ve Adalet Kurumu merkezde bir dizi tartışma ve performans gerçekleştirecektir ve merkez çalışanları bu mekanı bir kamusal eğitim alanı olarak kullanırken, ceza adaleti reformuna olan ihtiyaç ile Birleşik Devletlerin ırkçılık geçmişi ile yüzleşmesinin önemi hakkında sunumlar yapacaklardır.
 
$190,000
Hapishane Girişimcilik Programı
Houston, TX ABD
“Kadın İşgücünde Eğitimi ve Girişimciliği Geliştirme Programı” isimli projeye destek sağlanmaktadır. Projenin amacı, katılımcıları hapishaneden çıktıktan sonra geri döndükleri çevreleri güçlendiren umut elçilerine dönüştürmektir. Kadın İşgücünde Eğitimi ve Girişimciliği Geliştirme Programı, hapishanelerde senede bir veya iki defa düzenlenen ve her eğitimde 60 kadına ulaşan dokuz aylık bir mini MBA programıdır. Girişimcilik eğitimine ek olarak, proje ayrıca katılımcılara karakter gelişimi eğitimleri ve hapisten çıkış sonrası hizmetler de sağlamaktadır.
 
$100,000
Lone Star Adalet İttifakı
Austin, TX ABD
“Kapasite Geliştirme Desteği” başlıklı projeye maddi destek sağlanmaktadır. Projenin amacı gençleri ve genç yetişkinleri Teksas ceza infaz sistemi dışına çıkarıp, toplumsal-temelli iyileştirme programlarına yönelterek, kamu güvenliğini arttırmak ve vergilerde tasarruf sağlamaktır. Stratejik dava savunuculuğu ve toplumsal katılıma ek olarak, kurum gençler ve yetişkiliğe doğru ilerleyen kişiler için onların ceza infaz sistemi içine girmelerine neden olan faktörlerin etkilerini azaltan müdahalelere odaklanan çok-disiplinli bir programın dört yıllık pilot aşamasını gerçekleştirecektir.
 
$100,000
Teksas Kamu Politikası Vakfı
Austin, TX USA
“Suçta Doğru Yol: 2019 Yılında Teksas Ceza Adaleti Reformunu Geliştirmek” başlıklı projeye destek sağlanmaktadır. Projenin amacı ceza adaleti hakkındaki tartışmaları tekrar suç işleme eğilimini arttıran ve yoksulluğu sürekli kılan politikaları beraberinde getiren ceza odaklı yaklaşımdan uzaklaştırarak, hesap verebilirlik, rehabilitasyon ve telafi edicilik üzerinde duran bir yaklaşıma evriltmektir. Örgütün hedefi kamu güvenliğini attırmak, aileleri korumak, kurbanları güçlendirmek, vergi mükelleflerinin maliyetlerini düşürmek ve sabıka kaydı olan kişilerin işgücüne ve topluma başarılı bir şekilde entegrasyonunu sağlamaktır.
 
$100,000

2018 Yılında Desteklediğimiz Projeler - America Birleşik Devletleri - Çevre

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Colorado Fourteeners Girişimi
Golden, CO ABD
“Lake City Fourteeners Patika Yöneticiliği Projesi” için destek sağlanmaktadır. Bu projenin amacı Colorado’nun Lake City kentindeki San Juan dağlarında bulunan 4.000 metrenin üzerindeki beş zirveye giden ve yaz aylarında kullanılan tırmanma patikaların belirlenmesi ve koşullarının iyileştirilmesidir. Birleşik Devletler Ormancılık Hizmetleri, Toprak Yönetimi Bürosu, Güneybatı Koruma Birlikleri ile hedeflenmiş gönüllü gruplar proje ortakları arasındadır. Proje bitiminde yeniden inşa edilmiş patikalar dağcıların hassas alpin ekosistemlere ulaşmasını sağlarken, bu patikaların olumsuz etkilerini asgariye indirecektir.
 
$60,000
Colorado Fourteeners Girişimi
Golden, CO USA
“Columbia Dağı Patika İnşa Projesi” başlıklı girişime maddi destek sağlanmıştır. Bu proje, eyaletin dağacılar tarafından en çok kullanılan tırmanma rotalarından birisi olan Columbia Dağı patikasının beş yıl süreceği tahmin edilen yeniden inşa çalışmasının dördüncü yılını kapsamaktadır. Rotanın tamamı Columbia Dağının güneybatı tarafındaki yaklaşık 2.8 kilometre uzunluğundaki yeni bir patikanın inşasını ve 1.06 kilometre uzunluğundaki mevcut patikanın yeniden inşasını içermektedir. Yeni rota tammalandıktan sonra, kuruluş dağcılar tarafından daha önce kullanılan rotadaki yerel tundraların iyileştirilmesi ve korunması için çalışacaktır.
 
$15,000
Groundwork Dallas
Dallas, TX ABD
“Yeşil Takım Gençlik Çevre Eğitimi ve Elm Fork ile Great Trinity Ormanının Korunması” projesine fon sağlanmaktadır. Proje Dallas’taki lise öğrencilerine yönelik çevre eğitimlerini ve Dallas’ın Trinity nehri üzerindeki patikaların iyileştirilmesi ve çöplerin toplanması faaliyetlerini içermektedir. Program, katılımcı gençlere yüksek öğrenim veya çevre alanındaki kariyerleri için iş üstünde beceri elde etme imkanı verirken, eyaletin çevresel kalitesini yükseltecek ve Dallas’ta kentsel yeşil alanlarına erişimi arttıracaktır.
 
$75,000
Teksas Parklar ve Doğal Hayat Vakfı
Dallas, TX ABD
“Otlakların Korunmasını Teşvik Programı” başlıklı projeye fon sağlanacaktır. Proje, gelecek iki yılda 52.609.180 metre karelik bir alanın koruma altına alınmasını amaçlayan girişim kapsamında, Teksas ve Oklahoma’daki özel mülkiyete ait topraklardaki 2.023.430 metre karelik bir doğal ortamın genişletilmesi veya korunmasını amaçlamaktadır. Proje, yereldeki mülkiyet sahiplerini gönüllülük bazında faaliyetlere dahil ederek, bölgedeki kuş türlerinin ve kral kelebeklerinin hayatlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları ortamın kalitesini ve genişliğini arttırarak, onların nüfusunu yükseltmeyi ummaktadır.
 
$55,000
Teksas Parklar ve Doğal Hayat Vakfı
Dallas, TX ABD
“Teksas Açıkhava Ailesi: Dallas/Fort Worth Bölgesi Ekipman İhtiyaçları” başlıklı projeye fon sağlanmaktadır. Proje Dallas/Fort Worth bölgesinde düzenlenecek atölyeler yoluyla bireylerin ve ailelerin kampçılık, balıkçılık, kano ve bunlara benzer açık hava faaliyelerini deneyimleme olanaklarını arttırmayı amaçlamaktadır. Sağlanan maddi destek katılımcılara yönelik kampçılık atölyeleri için ihtiyaç duyulan malzemelerin satın alınması için kullanılacaktır.
 
$45,000

2017 Yılında Desteklediğimiz Projeler - Türkiye

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye
“Türkiye ve İran Arasında Olası Sanatsal ve Kültürel İşbirliği İmkanlarını Araştırmak İçin Avrupa Düzeyinde Yuvarlak Masa Toplantısı” isimli projeye fon sağlanmıştır. İstanbul’da yapılacak bu yuvarlak masa toplantısının amacı sanat ve kültür alanlarında uluslararası işbirliği imkanlarını tartışmak üzere Avrupa, Türkiye ve İran’dan kültür uygulayıcılarını bir araya getirmektir. Bu organizasyon, Avrupa ile Avrupa’ya komşu bölgelerdeki sivil toplumu güçlendirmeyi amaçlayan bir kültürel işbirliği girişimi olan Tandem programından filizlenmiştir.
 
$11,195
DEMOS Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Merkezi
Ankara, Türkiye
“Barış Sürecine Toplumsal Cinsiyet Açısından Bakmak: Kolombiya Barış Sürecine Kadınların Katılımı” başlıklı projeye fon sağlanmıştır. Projenin amacı Kolombiya barış sürecini toplumsal cinsiyet temelli bir bakış açısıyla araştırmaktır. Araştırma ve rapor yazımı sonrasında, DEMOS araştırma sonuçlarını paylaşmak amacıyla Türkiye’deki kadın grupları ile seminerler düzenlemeyi planlamaktadır.
 
$26,028
Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği (EDAM)
İstanbul, Türkiye
“Çevrimiçi Gözetim ve İfade Özgürlüğü: Demokratik Ülkelerde Uygun Dengeyi Sağlamak” başlıklı projeye fon sağlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, demokratik ülkelerin dijital arenada gözetim görevlerini yerine getirirken aynı zamanda çevrimiçi ifade özgürlüğünü de daha iyi koruyabilmek amacıyla kendi gözetim yetkilerini sınırlamaya yönelik yasal ve düzenleyici önlemlerinin Türkiye’deki siyaset yapıcılar tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Projenin çıktısı hangi önceliklerin çevrimiçi ifade özgürlüğünü etkileyebileceği ve kısıtlayabileceği, bu önceliklerin hukukilik, orantısallık ve gereklilik ilkelerine uygunluğu ile çevrimiçi gözetim operasyonlarında görev alan yapıları denetleyen ulusal ve uluslararası kurumları kuşatan sorunların incelenmesi gibi konuları tartışan bir kanıt-temelli rapor olacaktır. Rapor Türkiye’deki yetkililerin dikkate almasına yönelik bir dizi politika tavsiyesini de içerecektir ve dağıtımı Ankara’da ilgili karar alıcılar ve idarecilerin de katılacağı bir atölye çalışması ile aynı tarihe denk getirilecektir
 
$64,500
Hakikat, Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği (Hafiza Merkezi)
İstanbul, Türkiye
“Kafkaslar ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesindeki Zorla Kaybettirmelerin ve Kayıpların Haritalandırılması’ projesine fon sağlanmıştır. Proje Kafkaslar ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki geçmişten miras kalan çözüme ulaştırılmamış ve günümüzde ortaya çıkan zorla kaybettirmeler ve/veya kayıplara ilişkin suçlar hakkında karşılaştırmalı bir anlayışı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın en önemli çıktısı bu alanda çalışan bölgedeki sivil toplum örgütlerine ve uluslararası insan hakları toplumuna dağıtılacak konu ile ilgili yayın olacaktır.
 
$12,800
Hakikat, Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği (Hafiza Merkezi)
İstanbul, Türkiye
“Zor Koşullarda Barışı Savunmak” başlıklı projeye fon sağlanmıştır. Proje kapsamında Türkiye’de yaşanan son başarısız darbe girişiminin ardındaki nedenleri açıklayan derinlemesine bir araştırma ve inceleme çalışması yapılacak ve tamamlanacaktır. Proje gelecekteki barış görüşmeleri için aktörler arasında yeni bir diyalog zemini tesis edilmesine katkıda bulunabilecek yeni yaklaşımlar önermeyi amaçlamaktadır.
 
$123,195
Hrant Dink Vakfı
İstanbul, Türkiye
“Ermenistan-Türkiye Uzman Diyalog Grubu” isimli projeye finansman sağlanmıştır. Diyalog Grubu hem Türkiye hem de Ermenistan’dan etkili aktörlere iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin normalizasyonu amacıyla karşılıklı güven oluşturmaya yönelik kapsamlı bir önlemler listesi üzerinde çalışmak üzere güvenli bir alan sağlamayı amaçlamaktadır. Bu projenin bitiminde tavsiyeler, karşılıklı güven oluşturmaya yönelik önlemler, politika seçenekleri ve ileriye yönelik olarak atılması önerilen adımları içeren bir siyasa raporu yayınlanacaktır. Bu proje Berghof Vakfı ile işbirliği içinde yürütülecektir.
 
$64,565
Hrant Dink Vakfı
İstanbul, Türkiye
“Hafıza Mekanlarının Uyarlanabilir ve Yaratıcı Şekillerde Yeniden Kullanımı” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Ermenilerden miras mekanları araştırarak Anadolunun çokkültürlü mirasını haritalandırmayı amaçlamış daha önceki bir başka proje bu çalışmanın iham kaynağı olmuştur. Bu proje ise Kayseri, Adana ve Sivas’taki hafıza mekanlarının uyarlanabilir ve yaratıcı bir şekilde yeniden kullanımı için sivil toplumu güçlendirmek ve katılımlarını sağlamak amacını taşımaktadır. Proje faaliyetleri atölyeler, sözlü tarih araştırması ve bir hafıza platformunun oluşturulmasını kapsamaktadır.
 
$55,586
Medyascope.tv/Scope Medya Ticaret ve Pazarlama Anonim Sirketi
İstanbul, Türkiye
“Medyascope.tv Haber Saati (İkinci Sezon)” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Bu projenin amacı Medyascope’un bağımsız, tarafsız anaakım haber üretme ve yayınlamaya yönelik mevcut faaliyetinin devamını sağlamaktır. Her akşam yapılan canlı yayınların yanısıra, Medyascope teknolojik altyapısını geliştirecek ve daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmak için yeni uygulamaları kullanıma sokacaktır.
 
$129,960
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
İstanbul, Türkiye
“20. Kadın Sığınakları ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı” başlıklı projeye fon sağlanmıştır. Tüm Türkiye'den kadın örgütleri ile belediyelerde ve sosyal hizmet kurumlarında çalışan sosyal çalışmacılar bir araya gelerek sığınakların geliştirilmesinin ve toplumda kadına yönelik şiddeti engelleyecek politikalar uygulanmasının yollarını tartışacaklardır.
 
$28,780
Sabancı Üniversitesi (Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu)
İstanbul, Türkiye
“Dönüştürücü Aktivizm: Toplumsal Cinsiyet ve Siyaseti Yeniden Düşünmek” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Proje, başta feministler ve LGBT bireyler olmak üzere, aktivist gruplar arasında psikolojik iyi oluş ve ve dönüştürücü farkındalık kültürünü derinleştiren ve zenginleştiren zihinsel ve bedensel teknikler hakkında bir dizi atölye çalışması gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Girişimin amacı, ruh ve beden sağlığının sosyal adaletin ve barışın gerçeğe dönüştürülebilmesinin temeli olan sağlıklı ve sürdürülebilir toplulukların ardındaki kurucu faktörü olarak önemini ortaya koyarak, pozitif toplumsal dönüşüme katkıda bulunmaktır.
 
$63,310

2017 Yılında Desteklediğimiz Projeler - Amerika Birleşik Devletleri

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Eşit Haklar Girişimi
Montgomery, AL ABD
“Irksal Adalet Projesi - Ulusal Barış ve Adalet Anıtı; Amerika’da Irk Ayrımcılığının Mirası Raporu” başlıklı projeye fon sağlanmıştır. Ulusal Barış ve Adalet Anıtı ırkçı linç girişimlerinin mağdurlarını anmak ve bu terör eylemlerini Birleşik Devletlerin tarih anlatımı içine dahil etmek için tasarlanmıştır. Anıtın planlanmasından tamamlanmasına kadar olan süreç yüksek bir oranda halk katılımını içerecektir. Amerika’da Irk Ayrımcılığının Mirası raporu İç Savaş döneminde medeni hakların uygulanmasına yönelik direnci araştırmayı amaçlamaktadır. Rapor ırkçı baskıyı düzenleyen veya medeni hakları kısıtlayan özel yazılı kanunları belirleyecek ve bu dönemde ırklar arası eşitlik için savaşmış kişileri anacaktır. Rapor tamamlandığında toplumun geniş kesimlerine ulaştırılacaktır.
 
$120,000
Genç Girişimciler A.Ş.
Wichita, KS ABD
“Dallas Genç Girişimcileri/Fort With Projesi” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. Sağlanan destek yeterince hizmet almayana topluluklara sunulan girişimcilik kavramını ve küçük işletmeciliğin yerel ve ulusal ekonomiler için önemini anlatan müfredat dışı programı desteklemek için kullanılacaktır. Öğrenciler bir işbaşında eğitim deneyimi yoluyla işletme sahipliği, ekonomi ve finans konularında hayatlarının geri kalanında kullanabilecekleri bilgilere sahip olacaklardır. Girişimci bir şekilde düşünmeyle tanışmak, gençleri sürekli olarak sorunları çözmeye ve kendileri için değer üretmeye teşvik edecek, bu da sonucunda içinden geldikleri toplumlar için de değer üretmelerini sağlayacaktır.
 
$120,000
George W. Bush Vakfı (George W. Bush Başkanlık Merkezi)
Dallas, TX ABD
“Liderlik Forumu” başlıklı projeye maddi destek sağlanmıştır. 2018 yılındaki Forum güncel, çok çeşitli toplumsal sorunlar hakkında tartışma, münazara ve özgür düşünceyi geliştirmek üzere belirlenmiş konu başlıkları hakkında tartışmak üzere uluslararası tanınırlığı olan liderleri bir araya getirecektir. Chrest’in sağladığı maddi destek özel olarak ekonomi ve teknolojinin geleceği ile ilgili paneller için kullanılacaktır.
 
$50,000
OneStar Vakfı
Austin, TX ABD
“Teksas’ın Yeniden İnşası Fonu” başlıklı projeye fon sağlanacaktır. Projenin amacı Harvey kasırgasından zarar gören Teksaslı toplulukların iyileşme ve yeniden inşa sürecine destek vermektir. Fonlar sel baskınlarından etkilenmiş bölgelerde küçük işletmelerin yeniden kurulmasına yönlendirilecektir. Michael & Susan Dell Vakfı, toplanan her bir dolar için iki dolar bağışta bulunacaktır.
 
$50,000
Rosedale Gençlik Merkezi (Rosedale Freedom Project - RFP)
Rosedale, MS ABD
“Kendi İçinde Barış - RFP’de Onarıcı Adalet” başlıklı projeye fon sağlanmıştır. Bu projenin amacı RFP bursiyerlerine yinelik bir sömestrlik bir onarıcı adalet müfredatı geliştirmektir. Onarıcı adalet kavramı okul-hapishane hattını kapsayan bir anlatım ile tanıtılacaktır. Bursiyerler gerçek dünyadaki bu sorunu mevcut adalet formları bağlamında incelemeye ve bir onarıcı adalet modeli yoluyla olası çözümler önermeye teşvik edilecektir. Tamamlayıcı bir proje olarak, bursiyerler kendi onarıcı adalet politikalarını geliştirecek ve RFP ile Rosedale’deki West Bolivar Lisesinde uygulamaya geçireceklerdir.
 
$5000

2016 Yılında Desteklediğimiz Projeler

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye
“Suriye’nin Kültürel Mirası Hakkında Çocuklar için Kitaplar ve Oyunlar” başlıklı projeye fon sağlanmaktadır. Projenin amacı, kültürel miras konusuna odaklanan bir yöntem geliştirmek ve uygulama yoluyla Suriyeli çocukların Türkiye’nin eğitim sistemine entegrasyonlarına destek olmaktır. Mülteci çocukların kendi kültürel köklerine bağlı kalmalarını sağlamak amacıyla, onlara Suriye’nin zengin kültürel mirası hakkında bilgi sağlanacaktır. Projede kullanılacak kitaplar, oyunlar ve stikerlar Suriyeli yazarlar, çizerler ve eğitimciler tarafından geliştirilecektir. Aynı malzemelerin Türkiyeli çocuklar tarafından kullanılması iki ülkenin gençler arasında pozitif etkileşim yaratarak, genç insanların birbirlerini daha iyi anlamalarına katkıda bulunacak ve etnik açıdan heterojen bir toplumda karşılıklı önyargıların gelişmesine engel olacaktır.
 
$50,900
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye
“Suriye’nin Kültürel Mirası için Acil Koruma” başlıklı projeye fon sağlanmaktadır. Projenin amacı Suriyelilerin kendi kültürel miraslarını koruma kapasitelerini arttıracak özel önlemler tasarlayarak, onların kültürel değeri olan yer ve mekanlarla olan bağlarını ve ilişkilerini geliştirmektir. Suriye’nin antik kentlerinin fiziksel olarak vücud bulan tarihsel geçmişi etnik, kültürel ve dini sınırlar arasında bir ortak kesen işlevi görebilir. Bu ortaklık iç savaş sona erdiğinde toplumsal iyileşme, uzlaşma ve istikrara yardımcı olabilir. Bu kapsamdaki fon ayrıca “Humus, Suriye’nin Tebessümü” başlıklı sergi için de kullanılacaktır. Sergi, kentin zengin geçmişi ve halkının çeşitliliğini göstermenin yanı sıra, bu çatışmada nelerin kaybedildiğini de ortaya koyarak, kentin kültürel mirasına ışık tutacaktır. Proje University of Pennsylvania bünyesindeki Penn Cultural Heritage Center ve Smithsonian Institution işbirliğinde yürütülecektir.
 
$60,000
Communities Foundation of Texas
Dallas, TX ABD
Teksas Toplulukları Vakfı içerisinde bir Chrest Vakfı Fonu oluşturulması için mali destek sağlanmıştır. Bu fon ile dağıtılacak kaynaklar Birleşik Devletler içindeki sosyal girişimleri desteklemek için kullanılacaktır.
 
$145,000
Hakikat, Adalet, Hafıza Çalışmaları Derneği (Hafiza Merkezi)
İstanbul, Türkiye
“Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Kafkaslardaki Zorla Kaybettirmeler ve Kayıplar Hakkında Dokümantasyon, Hafızlaştırma ve Dava Açma Çabaları Hakkında Atölye” başlıklı proje kapsamında fon kullanılacaktır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Kafkaslardaki sivil toplum örgütlerinin (STÖ) temsilcileri İstanbul’da bir araya gelerek, zorla kaybettirmeler ve kayıpların farklı yönlerini tartışacaklardır. Ele alınacak konular arasında kayıplara ilişkin gerçekliğin tesisinde kurban yakınlarının ve insan hakları örgütlerinin verdikleri mücadeleler, cezasızlığa karşı STÖ’lerin kullandıkları gerçeğe ulaşma mekanizmaları, faaliyetlerin hafızalaştırılması ve politika ile reform önerileri bulunmaktadır. Atölye ayrıca deneyimleri paylaşmak, iyi örnekleri tartışmak, bu alanda kurbanlar ile insan hakları örgütlerinin karşı karşıya kaldıkları güçlüklere karşı gelecekteki işbirliği olasılıklarını araştırmak için de bir imkan sağlayacaktır.
 
$9,850
Hrant Dink Vakfı
İstanbul, Türkiye
“Genel Destek 2016-2018” başlıklı projeye fon sağlanmaktadır. Projenin amacı Hrant Dink Vakfının günlük faaliyetlerine destek olmanın yanısıra, üç büyük girişimin gelişimine de katkı sunmaktır. Bu üç girişimden ilki olan Ermeni Araştırma Enstitüsü Ermeni tarihi, dili ve kültürü ile ilgilenen araştırmacılar, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir kütüphane, arşiv, konferans salonu, atölye mekanları ile bir sergi salonuna ev sahipliği yapacaktır. ASULIS Laboratuvarı isimli ikinci girişim ayrımcılık ve ayrımcı söylemlerle mücadele konusunda yöntemler geliştirecektir. Laboratuvar ayrıca çok çeşitli entelektüeller, sanatçılar ve aktivistlere hizmet vererek ve karşılıklı diyaloğu teşvik ederek demokrasinin gelişimine ve çoğulcu adaletin sağlanmasına da katkıda bulunacaktır. Son olarak, sağlanan fon Hrant Dink’in 2007 yılında önünde öldürüldüğü Agos Gazetesinin eski ofisinde bir hafıza ve vicdan mekanı kurulması için kullanılacaktır.
 
$100,000
Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM)
İstanbul, Türkiye
“Suriye’nin Geleceği: Aktör Analizi” başlıklı projeye finansal destek sağlanmaktadır. Yapılacak araştırma Suriyenin geleceğinde rol oynayacak tüm önemli devlet ve devlet dışı aktörlerin konumlarının bir değerlendirmesini ve incelemesini sağlayacaktır. Geleceğe ilişkin olası senaryolar, aktörler arasındaki olası işbirliği alanları ile üstesinden gelinmesi gerekecek zorluklar değerlendirilecek ve daha sonra çatışmanın çözümlenmesi ve/veya Suriye’nin dönüşümü ile ilgili siyasa tavsiyeleri de içeren bir dizi rapor ile sunulacaktır. Görüşme yapılacak devlet dışı/yerel aktörler Kürtler, Araplar, Türkmenler, Süryaniler, Ermeniler, Iraklılar, diaspora ülkelerinde yaşayanlar (İngiltere, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri) ile diğer grupları kapsayacaktır. Rusya, İran, Körfez ülkeleri, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Belçika (AB’nin konumu) ve Almanya’daki karar alıcılar/devlet temsilcileri/fikir önderleri ile de mümkün olabildiğinde görüşmeler yapılacaktır. Saha araştırmasından çıkarılacak inceleme ve görüş raporlarının yayınlanmasına ilaveten, bir nihai sentez raporu da hazırlanacak ve tüm ilgili taraflara dağıtılacaktır.
 
$100,000
Medyascope.tv/Scope Medya Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
İstanbul, Türkiye
“Medyascope tv Haber Saati” başlıklı proje için fon sağlanmaktadır. Medyascope TV’nin amacı haber, partizan olmayan yorum ve analize ulaşmakta izleyicilerin ilk bilgi kaynağı haline gelmektir. Medyascope TV haber yayınında internet ve Periscope gibi geleneksel medyanın genel olarak kullanmadığı teknolojilerden faydalanmaktadır. Bu girişim için sağlanan fon yerel ve uluslararası gelişmeleri kapsayan canlı yayınların gerçekleştirilmesine imkan verecek, sivil toplum kuruluşlarına kendi çalışmalarını tanıtmak için bir platform sağlayacak ve gazetecilik öğrencilerinin uluslararası habercilik standartlarına ve etiğine sahip birinci sınıf profesyonel gazetecilerin gözetiminde mesleklerinde uzmanlaşmalarını sağlayacaktır. Medyascope TV 2016 yılında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) tarafından Özgür Medya Öncüsü ödülüne layık görülmüştür.
 
$99,960
Sabancı Üniversitesi
(Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu)

İstanbul, Türkiye
“Meraklı Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri” isimli proje için fon sağlanmaktadır. Projenin amacı gençlerin yaşayan farklı hafıza mekanlarının farkına vararak ve onların sesi olarak yaşadıkları tarihi ve siyasi coğrafyalarla alternatif yollar aracılığıyla bağ kurmalarını sağlamaktır. Rehber olacak gençlerin yanı sıra yürüyüşlere katılan kişiler de, hayatta kalma ve mücadele hikayelerinden güçlenerek ve ilham alarak, aktif katılımcılar olarak “pozitif barışın” oluşturulmasına katkıda bulunacaklardır. Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri genç insanların barışın inşasına İstanbul’un küresel, çok kültürlü bir şehir haline gelmesine tüm bireylerin yapacakları katkıları kabul eden ve destekleyen ve barışçıl bir gelecek için hayal gücünün aktif olarak kullanılmasını teşvik eden pozitif ve yaratıcı bir süreçle dahil olmalarına imkan verecektir. Mevcut güzergahlara özellikle “Kadın ve Edebiyat”, “LGBTİ hakları” ile “Kadın Hareketi” temalarını temel alan yeni rotalar eklenecektir. İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği yapılarak,”Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza”, “Toplumsal Cinsiyet, Kentsel Mekan ve Dönüşüm” ile “Hikaye Anlatımı ve Performans” başlıklarında ayrıca bir dizi kamuya açık toplantı düzenlenecektir.
 
$37,650

2015 Yılında Desteklediğimiz Projeler

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye
“Avrupa Siyaset Okulu” başlıklı projeye fon sağlanmaktadır. Katılımcılar Avrupa normları ve kurumları hakkında bilgi sahibi olacak, liberal demokrasinin değerlerini öğrenecek ve üzerlerinde kafa yoracaklardır. Proje İstanbul’da yaşayan 35 yaş civarı kişileri hedef almaktadır. Okul Boğaziçi Üniversitesi ve Avrupa Konseyi ile işbirliği içinde yürütülmektedir.
 
$23,380
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye
“Türkiye’deki Ezidi Sığınmacıların Eğitimin Destek” isimli proje için fon sağlanmaktadır. İslam Devleti’nin Sincar ve Kobane’ye saldırıları sonrasında kurulan mülteci kamplarında yaşamakta olan çocuklara yönelik eğitim programları için matematik ve okuma ders kitapları sağlanacaktır. Ayrıca bu iki dersi uygulayacak öğretmenlere destek amaçlı atölyeler düzenlenecektir.
 
$56,250
Columbia Üniversitesi
New York, ABD
“Mezopotamya Anıtlarının Haritalanması” başlıklı projeye fon sağlanmaktadır. Proje genel olarak bölgede Irak, doğu Anadolu ve son olarak Suriye’de tehlike altında olan ayakta kalmış anıtlar ile tarihi mimariyi kayıt altına almayı amaçlamaktadır. 2016 yazı boyunca, Irak Kürdistan’ındaki dağlarda bulunan düzgün bir şekilde kayıt altına alınmamış veya durumlarına ve korunmaları için ihtiyaçlara dair değerlendirme yapılmamış yedi kaya rölyefi belgelenecektir. Düzenleyiciler ayrıca öğrencilerin ve meslektaşlarının bu konuda çalışmaya devam edebilmelerine yönelik olarak, konservasyon yöntemleri ve teknolojileri hakkında eğitim vermeyi de planlamaktadır.
 
$35,000
Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA)
Diyarbakır, Türkiye
“Diyarbakır’da Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantıları - Barış Sürecine Nasıl Geri Dönülür ve Çatışma Bölgelerinde Çocuklara Karşı Hak İhlalleri ve Kötü Muamele Nasıl Engellenir?” başlıklı proje için fon sağlanmıştır. Barış sürecine geri dönüş Ocak 2013 ile Haziran 2015 arasındaki dönemdeki çatışma çözümü yönetiminin eksikliklerini incelemenin yanısıra, barış diyalogunu yeniden kurmanın yollarını da araştıracaktır. Bu girişim ayrıca çatışmaların dönüştürülmesi, diyalog kurmakta üçüncü tarafların rolü ve barışın inşasında dünyada sık görülen başarısızlıklar konularında uluslararası örgütlerin katkılarını da içerecektir. Çocuklara yönelik çalışma Bilgi Üniversitesi Çatışmaların Çözümlenmesi Merkezi ile işbirliği içinde düzenlenecektir. Bu girişim çocukların korunması alanında çalışan uluslararası örgütler, batıdaki Türkiyeli sivil toplum örgütleri, yerel çocuk koruma birimleri ile yerel derneklerden uzmanları bir araya getirerek, uluslararası kabul görmüş kriterler ve sözleşmeler temelinde çatışma döneminde çocukların korunması için bir ortak payda tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu organizasyonda ayrıca Göç Vakfı ile de işbirliği yapılacaktır.
 
$29,500
Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA)
Diyarbakır, Türkiye
“Orta Doğu’daki Çatışma Dinamikleri Bağlamında Kürt Sorununun Dini Boyutları; Türkiye’de Dini Değerlerin Çatışma Yaratma ve Barışı İnşa Etme Potansiyeli” başlıklı proje için fon sağlanmaktadır. Bu araştırma projesi “barışın inşası”, “devlet sekülarizmi”ve “bir arada yaşama” gibi konularda İslam’ın farklı yorumlarının evrimi ve ayrışmasını ortaya koymayı hedeflemektedir. Proje kapamında araştırmacılar, dini liderler ve akademisyenler ile Diyarbakır, Van ve Adıyaman’da dört atölye düzenlenecektir. Seminerlerden elde edilen sonuçlar araştırma raporuna eklenecektir. Yayında ayrıca farklı grupların özellikle “Kürt Sorununda” çatışmanın çözümlenmesi için barışçıl diyalog ve karşılıklı hoşgörünün tesisine ilişkin tavsiyeleri de yer alacaktır. DISA bu çalışmada Diyanet İşleri Müsteşarlığı ve Türkiye’nin farklı fakültelerinden akademiyenlerle işbirliği yapacaktır.
 
$55,200
Hakıkat, Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği
(Hafiza Merkezi)

İstanbul, Türkiye
“Örgütlenme Desteği Fonu Başvurusu” isimli girişim için fon sağlanacaktır. Dernek, Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsü ile işbirliği içinde, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, gazeteciler ve siyaset yapıcılar arasında, tarihsel diyalog ve hesap verebilirlik amaçlı bir bölgesel ağ geliştirecektir. Bu ağ çatışmaların tarihsel miraslarının siyasi sonuçları ile geçmişteki çatışmaların yarattığı hafızanın bugünün siyaseti, toplumu ve kültürü üzerindeki rolünü ve etkisini de ele alacaktır. Sağlanacak kaynaklar Derneğin hafıza, hesap verebilirlik, tazmin, kamuoyu savunuculuğu, gençlik ve kalkınma temaları etrafında gerçekleşen faaliyetlerine örgütlenme desteği sağlamak amacıyla da kullanılabilecektir.
 
$89,910
Hrant Dink Vakfı
İstanbul, Türkiye
“Anarad Hığutyun Binasının Tadilatı” projesine fon sağlanmaktadır. Bina Vakfın azınlık hakları, tarih, kültür ve sanat ile Türkiye-Ermenistan ilişkileri alanlarındaki çalışmalarının yürütülmesi için çalışma alanı sağlamak amacıyla renovasyondan geçmiştir. Sağlanan finansman arşiv panoları ve küçük inşaat işlerinin maliyetlerinin bir bölümünü karşılamak için kullanılacaktır.
 
$14,000
Hrant Dink Vakfı
İstanbul, Türkiye
“Hrant Dink Vakfı Tarih Programının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi” başlıklı projeye fon sağlanmaktadır. Bu girişimin ana bileşenlerini bir uluslararası konferansın düzenlenmesine verilen destek, Anadolu’nun çok kültürlü mirası hakkında geniş çaplı bir araştırma ve bir kütüphane ile arşiv bölümünden oluşan bir bilgi merkezinin kurulması oluşturmaktadır. Uluslararası konferans,gayri Müslimlerin Osmanlı İmparatorluğu’nun son, Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki servetleri üzerine odaklanacaktır. Program Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrasında Osmanlı ekonomisinin “İslamlaştırılmasının/Türkleştirilmesinin” Ermeni toplumu üzerindeki sonuçlarını anlamaya çalışacaktır. Çok kültürlü miras hakkındaki çalışmanın amacı Anadolu’da ortak hayatın simgesi olan yapıları ortaya çıkarıp, bu yapıların korunmasının savunuculuğunu yaparak çeşitli kültürler, dinler ve inanç sislemleri arasındaki diyalog, anlayış ve saygının artmasını sağlamaktır. Bilgi merkezi akademik araştırmalar, uzun yıllardır süren araştırmalara yaratıcı çözümler geliştirmek ve Ermeni cemaatinin çeşitli parçaları arasında işbirliği için bir alan sağlayacaktır.
 
$100,000
Sabancı Üniversitesi
(Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu)

İstanbul, Türkiye
“İkiz Konferanslar: Hrant Dink Anısına Atölye Çalışmaları 2015 - Sanat, Tiyatro ve Sinemada Osmanlı Ermenilerinin Soykırımı; Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Estetik Sempozyumu - Sanat, Film ve Edebiyat” başlıklı proje için fon sağlanmaktadır. Atölye ve Sempozyum edebi ve sanatsal üretimin sosyal ve siyasi boyutları, bağlamları ve potansiyelleri üzerine odaklanmaktadır. Atölye sanat, edebiyat, tiyatro ve sinemada Osmanlı Ermenilerine yönelik soykırımın temsilini ele almaktadır. Sempozyum aynı iletişim araçlarında ortaya çıkan toplumsal cinsiyet ile estetik arasındaki ilişkileri irdeleyecektir. Bir öğleden sonra ve akşamüstü düzenlenecek ortak bir panel, açılış konuşması ile sosyal ve sanatsal program iki etkinliğin katılımcılarını karşılıklı olarak paylaşımda bulunmaları için bir araya getirecektir. Etkinlik ayrıca gelecekteki projeler için işbirliklerinin kurulmasına yönelik fırsatlar da sağlayacaktır.
 
$18,750
Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR)
Ankara, Türkiye
Alevi ve Arap Toplulukların Algıları ve Beklentileri: Etnik, Dini Haklar ve Dil Hakları, Barış Süreci, Suriye Krizi ve Demokratikleşme” başlıklı girişim için fon sağlanacaktır. Proje Alevi ve Arap nüfusu ilgilendiren konularda yapılacak iki ayrı araştırma çalışmasından oluşmaktadır. Alevi araştırması, Alevi gruplar arasındaki farklılıkların yanı sıra bu grupların barış süreci, Suriye’deki kriz, ve İslam Devleti görüşlerini de anlamaya çalışacaktır. Arapları konu alacak çalışma, Arap toplumunun Arapların hakları, barış süreci, İslam Devleti ve demokratikleşme çabaları gibi meselelere nasıl baktığına odaklanacaktır. Her araştırma girişiminin ortak genel amacı, demokratik değerleri temel alan bir katılımcı çerçeve yaratmak yoluyla, toplumda sosyal barışın nasıl inşa edilebileceğini belirlemektir.
 
$29,270

2014 Yılında Desteklediğimiz Projeler

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Hrant Dink Vakfı
İstanbul, Türkiye
“Hrant Dink Emeni Araştırmaları Enstitüsünün Kurulmasına Yönelik Olarak Yeni Bir Binanın Renovasyonu ve Kapalı Türkiye-Ermenistan Sınırı Hakkında Bir Konferans” başlıklı proje için fon sağlanmaktadır. Sağlanan fon, Vakfın azınlık hakları, tarih, kültür ve sanat alanları ile Türkiye-Ermenistan ilişkileri hakkında yaptığı çalışmalarını artırmak amacıyla, Anarat Hığutyun Ermeni İlköğretim Okulu binasının renovasyonunda kullanılacaktır. Renovasyondan geçmiş binada bir kütüphane, arşiv, çok-amaçlı bir salon ve bir sergi alanı bulunacaktır. Bu girişimin nihai amacı dünyanın her yerindeki değişik üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri kuracak bir Hrant Dink Ermeni Araştırmaları Enstitüsünü oluşturmaktır.
 
Sağlanan fon ayrıca Ankara’da gerçekleştirilecek ve Ermenistan ile kapalı olan sınırın siyasi, ekonomik, sosyal ve bölgesel yanlarını ele alacak, bunun yanısıra, sınırlararası bir siyaset diyalogu için bir platform sağlayacak olan bir konferans için kullanılacaktır. Konferans internetten canlı olarak yayınlanacak ve sonuçları Türkçe ve İngilizce olarak basılacaktır.
 
$314,675
Sabancı Üniversitesi (Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu)
İstanbul, Türkiye
“Şimdiki Tarih: Kadınları Hatırlamak, Geçmişteki Şiddetle Yüzleşmek ve Geleceği Yeniden Tahayyül Etmek” başlıklı proje için fon sağlanmaktadır. Bu proje toplumsal cinsiyet, çatışma, hafıza ve aktivizm konuları etrafında üç grupta toplanmış faaliyetleri ve bunlarla bağlantılı çıktıları biraraya getirmektedir: kitap, araştırma raporu, ve toplumsal cinsiyet ve hafıza turlan.
 
$73,760

2013 Yılında Desteklediğimiz Projeler

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA)
Diyarbakır, Türkiye
"DİSA - Anadil ve Çatışmaların Çözümlenmesi Programları için Kapasite Geliştirme" isimli girişim için fon sağlanmıştır. DİSA'nın amacı Türkiye'deki ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarla - özellikle de 'Kürt Sorunu'yla - alakalı derinlemesine araştırmalar ve analizler gerçekleştirmektir. Bu proje için sağlanacak kaynak DİSA'nın Anadil ve Çatışmaların Çözümlenmesi programının amaç, hedef ve faaliyetlerini uygulamaya geçirecek iki ekip üyesi için kullanılacaktır.
 
$50,000
Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA)
Diyarbakır, Türkiye
“Geçis Döneminde Adalet; Diyarbakır ve Çevre Bölgelerinde Katilimci Baris Insasi Için Alan Yaratmak” baslikli girisime fon saglanmistir. Girisimin amaci geçis dönemi adalet mekanizmalarina iliskin bilgi üretimini artirarak, “Kürt Meselesine” iliskin olarak arabuluculuk ve sürdürülebilir toplumsal baris hakkinda ileriyi gören politikalar olusturulmasina katkida bulunmaktir. Toplumsal sorunlarin çözümü için bir temel olusturmasi amaciyla, arastirma sonuçlari kamuoyunun yani sira karar alicilar ve kanaat önderleri ile de paylasilacaktir.
 
$34,964
Hakikat, Adalet ve Hafıza Çalismalari Derneği
(Hafiza Merkezi)

İstanbul, Türkiye
“Zorla Kaybettirmelerin Toplumsal Cinsiyet Temelli Arastirilmasi ve Incelenmesi” baslikli girisime fon saglanmistir. Arastirmanin amaci 1990’larda Kürt bölgesinde gerçeklesen siddete iliskin gerçegi, kadinlara özel bir dikkat göstererek, açiga çikarmaktir. Toplumsal cinsiyet temelli inceleme insanlarin yasadiklari somut deneyimler yoluyla gerçeklesen ihlallerin boyutunu gösterecektir. Ayrica, çogu zaman anaakim baris çalismalarinda gözardi edilen savas ve baris dönemlerindeki toplumsal cinsiyet temelli esitsizliklerin ve baskilarin anlasilmasina da yardimci olacaktir.
 
$15,040
Hrant Dink Vakfi
İstanbul, Türkiye
“Anadolu’nun Çokkültürlü Mirasini Ortaya Çikarmak ve Savunmak” baslikli çalismaya fon saglanmistir. Bu girisimin amaci Anadolu’da ortak hayatin sembolleri olan kültürel ve sosyal yapilarin izini sürerek tarihe alternatif bir bakis açisi getirmektir. Yunan, Ermeni ve Süryani halklari tarafindan insa edilen kiliselerin, okullarin ve hastanelerin isimleri ve yerleri belirlenerek, bir web,sitesi yoluyla paylasilacak bir interaktif bir harita üzerine yerlestirilecektir. Toplanan veriler ayrica Anadolu’nun kültürel mirasinin korunmasina iliskin farkindalik için bir temel olusturacak ve toplumun hayatta kalan binalari korumak için harekete geçmesinde önemli rol oynayacaktir.
 
$19,692
Hrant Dink Vakfi
İstanbul, Türkiye
“Müslümanlastirilan Ermeniler Konferansi” baslikli çalismaya fon saglanmistir. Proje su konulari ele almayi amaçlamaktadir: Müslümanlastirilan Ermenilerin deneyimleri ve bu olaylarin toplumsal sonuçlari; Müslümanlastirilan Ermeniler hakkindaki uzun sessizlik; ve yeni sessizligi bozma sekilleri. Bunu yaparken, girisim, 1915 ve sonrasi hakkindaki tarihi tartismalara katkida bulunmanin yani sira etnik/ulusal kimlik, toplumsal cinsiyet, sorumluluk ve adalete iliskin güncel sorulari da cevaplamayi amaçlamaktadir. Çalisma ayrica tarihi ve güncel siddet, ayrimcilik ve adaletsizlik sekilleri ile yüzlesmeye iliskin zorlu süreçte arastirma ve akademik çalismanin rolünü de tartisma hedefindedir.
 
$19,890
Sabanci Üniversitesi
İstanbul, Türkiye
“Semiha Es - Uluslararasi Kadin Fotografçilar Sempozyumu” baslikli projeye fon saglanmistir. Girisimin amaci 21. yüzyilda kadin fotografçilarin katkilarini görünür kilmak ve kritik bir degerlendirmeye tabi tutmaktir. Çalisma Türkiye’nin ilk kadin gezi ve savas fotografçisi Semiha Es’in (1912-2012) anisina düzenlenmektedir. Proje Sabanci Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadin Çalismalari Forumu, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalismalari Merkezi (KOÇ-KAM) ile Istanbul Kadin Müzesi tarafindan ortaklasa yürütülmektedir.
 
$18,425
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
İstanbul, Türkiye
“Değişen Orta Doğu’da Türkiye- İsrail İlişkileri” başlıklı projeye fon sağlanmaktadır. TESEV hem Türkiye hem İsrail’in bölgede hayati bir rol oynamaya devam ettiklerine ve bunun da iki ülke arasında diyalog ve işbirliğini gerektirdiğine inanmaktadır. İki ülke arasındaki bağların resmi olmayan yollarla tamirine devam edilmesi her iki tarafın da çıkarınadır. Proje, saygın Türk ve İsrailli profesyonellerden oluşturulacak bir çalışma grubu yoluyla, iki toplum arasında tartışmalar başlatarak işbirliği için alternatif yolların belirlenmesini ve iki toplum arasındaki uzlaşmanın geliştirilmesini amaçlamaktadır. İstanbul ile Tel-Aviv’de atölyeler gerçekleştirilecek ve bunların sonuçlarına ilişkin ayrıntıları içeren kapsamlı bir rapor hazırlanacaktır.
 
$35,187
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
İstanbul, Türkiye
“Türkiye’de Polis Reformunun Önündeki Engelleri ve Firsatlari Degerlendirmek - 2. Asama” isimli proje için fon saglanmistir. Projenin ana amaci demokrasi temelli polisligin hayata geçirilmesi yoluyla Türkiye’nin devam eden demokratiklesme sürecine katkida bulunmaktir. TESEV, problematik meseleleri ve reform gereken alanlari tespit etmek amaciyla, polise iliskin deneyimleri ve algilarini anlamayi yönelik olarak Türkiye toplumunu temsil eder nitelikte bir anket yürütecektir. Bu aarastirma ayrica bu algilari biçimlendiren sosyo-kültürel ve ideolojik çevreleri incelemek ve dolayisiyla kamuoyunun güvenlik, hukuk ve düzen, etik ve tehlike algi ve deneyimlerini anlamak amacindadir. Proje kapsamina bir rapor hazirlanacak ve rapora TESEV’in web sitesi yoluyla erisilebilecektir.
 
$98,090
Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR)
Ankara, Türkiye
“Orta Doğu’daki Kürtlerin Kürt Sorununa İlişkin Algıları ve Önerileri” başlıklı projeye fon sağlanmaktadır. IMPR İran, Irak ve Suriye’de yaşayan Kürtlerin “Kürt Sorununa” ilişkin algılarının yanısıra, bu soruna ilişkin çözüm önerilerini de içeren karşılaştırmalı bir inceleme yürütecektir. Araştırma ayrıca bölgedeki Kürt grupları içerisinde ki gerçekleşmekte olan müzakere sürecini etkileme imkanı olan siyasi ve sosyal aktörleri belirlemeye de çalışacaktır. Projenin çıktıları IMPR’nın web-sitesi yoluyla araştırmanın tamamına sağlanacak dijital erişim, yayınlanacak proje raporu ve bu sonuçların konunun uzmanları ile bölgesel Kürt grupları tarafından tartışılacağı bir atölyeden oluşmaktadır.
 
$35,789

2012 Yılında Desteklediğimiz Projeler

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye
"1915 Film Projesi" isimli girişim için fon sağlanmıştır. Bu fon 1908 - 1915 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğunun yıkılı ş ı sırasında ortaya ç ıkan sosyal ve siyasi gelişmeleri ele alan bir filmin senaryosunun yazımı için kullanılacaktır. Çeşitli kesimlerden izleyicilere tarihi gerçeklerin farklı yanlarını gösterecek olan bu film, 1915 konusundaki tartı şma ve yorumlara katkı sağlamayı amaçlayan ciddi bir girişim olacaktır.
 
$60,000
Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA)
Diyarbakır, Türkiye
¨DİSA Köy Korucuları Araştırması Projesi¨ne fon sağlanmaktadır. Enstitü, politik çözümlerin mevcut güvenlik anlayışının yarattığı güçlüklerinin üstesinden gelebilecek şekilde geliştirilmesi için, köy koruculuğu sisteminin karmaşık boyutlarını daha iyi anlamayı amaçlayan bir araştırma yürütecektir. Verilen mali destek Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak yayınlanacak araştırmanın çeviri, yayına hazırlama ve baskı masraflarını kapsayacaktır.
 
$17,527
Hakıkat, Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği
(Hafiza Merkezi)

İstanbul, Türkiye
¨Konuşulmayan Hakikat Hakkında Bir Belgesel¨ başlıklı proje için fon sağlanmıştır. Bu girişimin amacı ulusal yas tutma, iyileşme ve barış sürecinin başlayabilmesi için ¨Kürt Meselesi¨ni sarmalayan konuşulmayan hakikatlerin medya ve kamuoyunda tartışılmasına önayak olmaktır. Film tamamlandığında uluslararası film festivalleri, çeşitli on-line platformlar ve sosyal ağlar yoluyla kamuoyuna sunulacaktır.
 
$51,700
Helsinki Yurttaşlar
Derneği (hYd)

İstanbul, Türkiye
¨Barışın İnşası ve Demokratikleşmede Öğretmenlerin Bir Aktör olarak Cesaretlendirilmesi ve Güçlendirilmesi¨projesine fon sağlanmaktadır. Bu çalışma onlarca yıldır sürmekte olan Türk-Kürt çatışması sonucunda toplumda yaşanan kutuplaşma ve cepheleşme ile mücadele etmek zorunda kalan eğitim profesyonellerinin donanımlarını arttırmak ve onlara destek sağlamaktır. Muş, Van ve İstanbul'daki öğretmenler, devam etmekte olan çatışmadan kaynaklanan sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkabilmek için kullanmak üzere, yeni pedagojik yaklaşımlar, eğitim teknolojisi ve modelleri öğrenmenin yanısıra, çatışma çözümleme ve barışın inşası konusunda yeni becerilere de sahip olacaklardır. Proje ayrıca eğitim alanında müfredatın demokratik dönüşümü konusunda politika önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 
$45,100
Hrant Dink Vakfı
İstanbul, Türkiye
`Mardin ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi¨ başlıklı uluslararası konferans için fon sağlanmıştır. Bu girişimin amacı 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Mardin ilinde yaşanan toplumsal ve ekonomik dönüşümleri anlamak ve incelemektir. HDV, çok uzun bir süredir gözardı edilmiş ve yeterince incelenmemiş olan bu tartışmalı başlık konusunda farkındalığı artırmak amacıyla konu hakkındaki akademik çalışmaları teşvik etmek ve yaygınlaştırmak istemektedir. Seminer ayrıca farklı disiplinlerden, kültürlerden, ve bakış açılarından gelen araştırmacı ve akademisyenlerin bir araya gelmelerine, fikir alışverişinde bulunmalarına ve tartışmalı konularda diyalog kurmayı kolaylaştıracak bir iletişim ağı oluşturmalarına vesile olacaktır. Seminer atölyelerinin sonuçları yayınlanacak ve akademisyenler ile diğer ilgililere dağıtılacaktır.
 
$44,220
Sabancı Üniversitesi
İstanbul, Türkiye
¨Hrant Dink Anısına Atölye Çalışmaları (2012): Toplumsal Muhalefetin Yeni Biçimleri¨ için fon sağlanmıştır. Hrant Dink’in anısı ve davası son dönemlerde Türkiye’de kendini gösteren yeni bir toplumsal hareket dalgasının nirengi noktalarını oluşturmaktadır. Buna ilaveten, Akdeniz havzasında ¨Arap Baharı¨ ülkelerinden ekonomik kriz içerisindeki ¨Güney Avrupa¨ya doğru bir siyasi aktivizm akışı yaşanmaktadır. Bu seneki atölyenin amacı bu toplumsal protestoların kesişim noktalarında neler yaşanmakta olduğunu anlamak kadar, bu hareketlerin Bölgedeki demokrasi ve adalet arayışına nasıl katkıda bulunabileceğini de araştırmaktır. Bu toplantının bir diğer hedefi de, diyalog ve işbirliğini ilerletmek amacıyla, katılımcılar arasında bir network kurmaktır.
 
$15,000
Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği (DUY-DER)
Diyarbakır, Türkiye
“Çocuklar için Mayın ve Çatışma Atıkları Eğitimi - Şırnak İli Cizre Bölgesi” Projesi için fon sağlanmıştır. Projenin amacı eğitim programları vasıtası ile patlamamış mayın ve mühimmat ile karşılaşmaları sonucu çocukları etkileyen patlamaların sayısının azaltılmasıdır. Öğrenciler patlama riski olan bölgeler hakkında bilgilendirilecek ve bu bilgileri aile bireyleri ile paylaşmaları istenecektir. Proje Şırnak Valiliği ve Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilmektedir.
 
$30,700
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
İstanbul, Türkiye
¨Türkiye-Mısır: Değişen Bölgede İlişkiler¨projesine destek sağlanmaktadır. TESEV, daha demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir Ortadoğu için Türkiye ve Mısır arasında işbirliğinin kurulabilmesi amacıyla, Mısır politikası ve toplumundaki mevcut aktörlerin kompozisyonunun daha iyi anlaşılması gerektiğine inanmaktadır. Vakıf, Mısır'daki yelpaze içinde yer alan değişimin farklı aktörleri ile etkileşim sağlayarak fikirlerinin Türkiye'deki politika-yapıcılara ve genel olarak Türk toplumuna yansıtılabilmesini hedeflemektedir. Proje bir çalışma ziyareti, atölye ile kamuoyuna dağıtılacak bir siyasa makalesinin yayınlanmasını içermektedir.
 
$12,150
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
İstanbul, Türkiye
¨Türkiye, İran, Arap İlişkileri: Değişim İçindeki Bir Bölge ¨projesine destek sağlanmaktadır. Bu girişimin amacı bölgenin geleceği ve Türkiye'nin bölgedeki rolü hakkında bir Körfez perspektifi sağlamak arzusuyla önde gelen İranlı, Arap ve Türkiyeli düşünür, akademisyen ve danışmanlar arasında diyalog kurmaktır. Proje bunu gerçekleştirirken bölgedeki gerilimi dağıtmayı ve herkes için refah içinde ve daha barışcıl bir geleceğin nasıl kurulabileceğini irdelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma Carnegie Orta Doğu Merkezi - Carnegie Endowment for International Peace ile işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.
 
$12,150
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
İstanbul, Türkiye
¨Sivil Toplumu İzleme Projesi¨ne fon sağlanmaktadır. Girişimin birincil amacı, Türkiye’deki kar amacı gütmeyen sektörün mevcut gücünü ve kapasitesini incelemek ve değerlendirmektir. Proje sektörün gelişimindeki ilerleme ve gerilemelerin üzerinde durmanın yanısıra, dönemsel karşılaştırmalar yapılmasına da olanak verecektir. Yasal reform, uluslararası ilişkiler, kurumsal kapasite ve araştırma dahil, alana ilişkin toplam dört başlık incelenecektir. Sonuçlar TÜSEV’in web-sitesinde yayınlanacak ve STK’lar, medya, akademi, siyasi karar alıcılar, konsolosluklar ile donörlere dağıtılacaktır.
 
$40,920

2011 Yılında Desteklediğimiz Projeler

 
Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye
“Barış için bir Yol Planı: Sivil Toplumun Katılımı ve Kapasite Geliştirme” başlıklı projenin “II. Aşaması” için kaynak sağlanmaktadır. Proje girişimin birinci yılda gerçekleştirmiş olduğu üç ana faaliyet temel alınarak yapılandırılmıştır: Hakikat Komisyonları ve Anıtlar/Anmalar/Müzeler başlıklı iki atölye çalışması; girişimin web sitesi www.hakikatadalethafiza.org’da yayınlanmak üzere barışın inşası hakkındaki uluslararası vaka çalışmalarının Türkçe’ye çevrilmesi; proje ekibinin hakikat, hafıza ve adalet konularında çalışan yerel örgütlerle deneyim paylaşmak ve onlardan bilgi edinmek amacıyla Arjantin’e yaptığı ziyaret. Bu faaliyetler “Kürt Sorununun” barışçıl çözümü amacıyla sivil toplumun geçmişle hesaplaşma, barışın inşası ve uzlaşma konularındaki kapasitesini daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 
$52,200
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye
Fotoğrafla “Hatırlamak”: Güneydoğu'daki Gençlerle Fotoğraf Atölyeleri projesi için fon sağlanmıştır. Atölyeler “fotoğrafla hatırlamak” teması çerçevesinde düzenlenecek ve gençliğin kendi hayatlarında tecrübe ettikleri/etmiş oldukları hikayeler/anılar eşliğindeki görsellerden oluşacaktır. Proje, Güneydoğu Anadolu'daki 5 kent/ilde: Şırnak, Yüksekova, Mardin, Batman ve Van'da gerçekleştirilecektir. Projenin ana amaçları şunlardır: gergin siyasi koşullardan olumsuz etkilenen gençlerdeki artistik potansiyeli desteklemek; gençliğin gündelik sorunlarla başetmeleri için hayat becerilerini geliştirmek; ve gençliğe kreatif yollarla iletişim kurma ve kendi hikayelerini ifade etmeleri için bir kanal açmak. Proje aktivitileri İstanbul’da düzenlenecek üç gün süreli eğiticilerin eğitimi atölyesi, bir blog, yayınlanacak bir fotoğraf kitabı ve katılımcıların fotoğraflarından oluşacal bir sergiyi içermektedir.
 
$28,395
Diyarbakir Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA)
Diyarbakır, Türkiye
“Kapasite Oluşturma projesi” başlıklı girişime fon sağlanmaktadır. Bu girişimin amacı Türkiye'deki, özellikle “Kürt Sorunu” ile alakalı ekonomik, sosyal ve kültürel problemler hakkında derinlemesine bir araştırma ve analizi gerçekleştirmektir. Araştırılan tematik alana ilişkin çözümler önerilecek, bunlar hükümet yetkilileri, STK'lar, üniversiteler ve kütüphaneler dahil, toplumun tüm kesimleri ile paylaşılacaktır. Kurum tarafından araştırılacak ikinci konu “Türkiye'deki Köy Koruculuğu Sistemi” olacaktır. DİSA'nın kurucuları Diyarbakır, İstanbul ve Ankara'daki çeşitli STK'ların, vakıfların, odaların, araştırma enstitülerinin ve üniversitelerin üyelerinden oluşmaktadır. Hepsi “Kürt Sorunun” barışcıl çözümünün ancak akademisyenler, siyasi karar alıcılar, sivil toplum ve kamuoyu arasında yapılacak bilimsel tartışmalar ile bilgi, fikir ve deneyim aktarımı sayesinde sağlanabileceğine inanmaktadır.
 
$51,917
Kapadokya Kadin Dayanişma Derneği
Nevşehir, Türkiye
“14. Kadın Sığınakları ve Destek/Danışma Merkezleri Kurultayı” için fon sağlanmaktadır. Kurultay, deneyimlerini paylaşmak ve kadına karşı şiddete karşı mücadeleye yönelik çalışmalarını geliştirecek stratejiler oluşturmak üzere Türkiye’nin her yerinden gelen kadın organizasyonlarını biraraya getirecektir. Senelik Kurultayın koordinasyonu sorumluluğu her yıl farklı derneklerce üstlenilmektedir.
 
$30,072
Sınır Tanımayan Bağışcılar
San Francisco, CA ABD
Sınır Tanımayan Bağışçılar, uluslararası toplumsal değişim için bağış yapılmasını arttırmak için çalışan bir fon sağlayıcı ağıdır. Chrest Vakfı, Sınır Tanımayan Bağışçılar’a genel kullanım için bağışta bulunmuştur.
 
$2,000
Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği (DUY-DER)
Diyarbakır, Türkiye
“Çocuklar için Mayın ve Çatışma Atıkları Eğitimi - Hakkari İli Yüksekova Bölgesi” Projesi için fon sağlanmıştır. Projenin amacı eğitim programları vasıtası ile patlamamış mayın ve mühimmat ile karşılaşmaları sonucu çocukları etkileyen patlamaların sayısının azaltılmasıdır. Öğrenciler patlama riski olan bölgeler hakkında bilgilendirilecek ve bu bilgileri aile bireyleri ile paylaşmaları istenecektir. Proje Hakkari Valiliği, Yüksekova Kaymakamlığı ve Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilmektedir.
 
$30,000
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
İstanbul, Türkiye
“TESEV Türkiye’de Anayasa Reformu Komisyonu” başlıklı proje için fon sağlanmıştır. TESEV’in bu Komisyonu Türkiye’nin yeni anayasasını formüle ederken siyasetçilerin dikkate alabilecekleri bir rehber işlevi görecek ilkeleri içeren bir rapor hazırlayacaktır. TESEV, kamuoyuna dokümanın içerdiği meseleler ve değerleri iyi tasarlanmış bir yapıda sunmanın yanı sıra, yeni anayasa etrafındaki sivil tartışmalara katkı sağlarken de Komisyonun çalışmalarını kullanacaktır. Komisyon tanınmış akademisyenler, gazeteciler, bir eski devlet bakanı, iş dünyasından temsilciler ve bir psikiyatrisin yer aldığı Türkiyelilerden oluşacaktır. Rapor TESEV’in web sitesinde yayınlanacak ve siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları, medya, üniversiteler, yerel idari birimler ile uluslararası topluma dağıtılacaktır.
 
$14,755
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
İstanbul, Türkiye
“Türkiye'de Polis Reformunun Önündeki Engellerin ve Olanakların Değerlendirilmesi” isimli proje için fon sağlanmaktadır. Projenin ana amacı polisin değişik yönetim kademelerindeki şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırmak, kurumun sivil denetim ve izleme faaliyetlerine açıklığını geliştirmek ve sivillerin hakları ile kötü muamele uygulamalarına yönelik yakın geçmişte gerçekleştirilen reformları ile alakalı öne çıkan konuları saptamak yoluyla Türkiye’deki demokratikleşme sürecine katkıda bulunmaktır. Proje kapsamında desteklenen faaliyetler Türkiye’de polis reformunun güncel durumuna ilişkin bir siyasa raporunun yayınlanmasını, bu konu etrafında Ankara’da kilit aktörlerle bir toplantı düzenlenmesini ve polis reformu konusunda araştırmacı kapasitesinin geliştirilmesini içermektedir.
 
$52,544
Uluslararası Hrant Dink Vakfı
İstanbul, Türkiye
Daha geniş kapsamlı bir proje olan “Torunlar Konuşuyor - HABAP Çeşmelerinin Restorasyonu” içinde yer alan gençlik aktivitelerine fon desteği verilmiştir. Projenin amacı Türkiye Cumhuriyeti öncesinde kurulmuş bir Ermeni köyü olan Habap’taki iki çeşmenin yanısıra, orada yaşayan insanların da “ruhlarının” restorsayonunu gerçekleştirmek ve böylelikle UHDV’nin bu girişim ile ulaşmak istediği “restorasyon modeline” katkıda bulunmaktır. Türkiye’nin değişik bölgelerinden ve yurtdışından projeye katılacak gençler Habap sakinleri ile biraraya gelerek geçmişi tartışacaklar ve çeşmelerde yapılmakta olan renovasyon çalışmalarına doğrudan katılacaklardır. Proje katılımcıları ayrıca Habap tarihi, çeşmeleri, kültürü ve köy halkının geleceğine ilişkin köy sakinleri arasındaki tartışmalara iştirak edeceklerdir. Çeşmelerin tamiratının gerçekleşmesi ile akacak suyun işlevsel ve sembolik gücünün köydeki barış ve uzlaşma kültürünün gelişmesini sağlaması beklenmektedir. Proje faaliyetleri video, fotoğraf ve ses kayıtları yolu ile arşivlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı da bu projeye destek vermektedir.
 
$50,426
Uluslararası Hrant Dink Vakfı
İstanbul, Türkiye
“Diyarbakır ve Bölgesinin Sosyal ve Ekonomik Tarihi” konulu atölye için fon sağlanmaktadır. Projenin ana amacı 1838 ile 1938 yılları arasında Diyarbakır ilinde yaşanan sosyal ve ekonomik dönüşümleri anlamak ve detaylı şekilde analiz etmektir. Batı illeri sözkonusu olduğunda bu türden değişimlere olan akademik ilgi oldukça yüksekken, doğu illerine yönelik akademik merak bunun oldukça gerisindedir. UHDV, bu konu üzerine yapılacak bir konferansın hem bölge insanlarının hem de akademik çevrelerin bu dönem süresince yaşanmış dönüşümleri daha iyi anlamalarına yardımcı olacağına inanmaktadır. Atölyenin programı Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde çalışan akademisyenlerden oluşan bir komite tarafından şekillendirilecektir. Buna ek olarak, atölyenin sonuçları hakkında bir kitap yayınlanacak ve akademisyenler ile diğer ilgili kişilere dağıtılacaktır.
 
$18,120
 

2010 Yılında Desteklediğimiz Projeler

 
Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye

“Uzlaşma için Projeye Doğru: Sivil Toplumu Angaje Etmek ve Kapasite Geliştirme” çalışması için fon sağlanmıştır. Proje, uzlaşma ve barış sağlama teknikleri ve araçları hakkında sivil oyuncuların bilgisini arttırmak ve “Kürt Sorunu”nun barışçıl çözümünde sivil toplum örgütlerini ortak çalışmaları ve kendi inisiyatiflerini koordine etmeleri konusunda cesaretlendirmeyi hedeflemektdir.
 
$49,080
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye

“Suriye ile Kültürel İşbirliği” projesine destek verildi. Proje, yakın zamanlarada ilişkilerinde olumlu gelişmeler görülen Türkiye ve Suriye arasında kültür köprüleri kurmayı amaçlıyor. Artan ilişkiler ve paylaşılan deneyimler yoluyla bölgenin kültürel ortamına dinamizm kazandırması nedeniyle önem taşıyan bu girişim kapsamında planlanan üç fotoğraf sergisi, Türkiye’den ünlü fotoğrafçıları birer kültür merkezi olan Halep ve Şam’daki sanatseverlere tanıştıracak. Ayrıca, Ara Güler’in Arapça yayınlanması planlanan fotoğraf kitabı da sanatçının gerek Suriye’de gerekse diğer Arapça konuşulan ülkelerde daha iyi tanınmasına yolaçacak.
 
$14,770
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı
İstanbul, Türkiye

“Boğaziçi Üniversitesinde Osmanlı’da Vakıflar ve Hayırseverlik ile Ortaçağ Avrupa Tarihi Konularında Entelektüel Bilgiyi Geliştirme; Hayırseverlik Çalışmaları Merkezinin Kurulması” başlıklı proje desteklenmektedir. Bu projeye sağlanan fon, Tel Aviv Üniversitesinden iki tanınmış akademisyenin İstanbul’daki Boğaziçi Üniversitesinin akademik kadrosuna katılmalarına imkân verecektir. Bu seçkin tarihçilerden ilki İslamiyet’te hayırseverlik, bilhassa Osmanlı’da hayırseverlik konusunda tartışmasız en önde gelen akademisyen olan Amy Singer’dır. Profesör David Katz ise ortaçağ Avrupa’sı konusunda çalışan tanınmış bir tarihçidir. Profesör Singer’ın ayrıca Boğaziçi Üniversitesinde “Hayırseverlik Çalışmaları Merkezi”nin kuruluşuna önemli katkı sağlaması beklenmektedir.
 
$40,000
Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Diyarbakır, Türkiye

“Barışın Tesisi ve Düşünce Kuruluşu” başlıklı proje için fon sağlanmıştır. Projenin amacı “Kürt Sorunu” ile alakalı ekonomik, sosyal ve kültürel problemler hakkında derinlemesine araştırmalar ve incelemeler yürütmektir. Araştırılan tematik alana ilişkin çözüm önerileri geliştirilecek ve hükümet yetkilileri, STK’lar, üniversiteler ile kütüphaneler dâhil toplumun tüm kesimleriyle paylaşılacaktır. “Anadil: Dil Politikaları, İki Dilde Eğitim - Ulusal ve Uluslar arası Deneyimler” incelenecek il konu başlığıdır. Araştırma Enstitüsünün üyeleri Diyarbakır, İstanbul ve Ankara’daki çeşitli STK’lar, vakıflar, odalar, araştırma enstitüleri ve üniversitelerin mensuplarından oluşmaktadır. Tümü “Kürt Sorunu”nunda barışın tesisinin ancak bilimsel tartışma ve akademisyenler, siyasi karar alıcılar, sivil toplum ve kamuoyu arasında bilgi, fikir ve deneyimlerin paylaşımı ile mümkün olduğu inancını paylaşmaktadır.
 
$50,000
İlhan Koman Kültür ve
Sanat Vakfı
İstanbul, Türkiye

“Hulda Festivali, Sanat ve Bilim’e Bir Yolculuk” projesinin İstanbul’da ki sanat / bilim atölyeleri bölümü için fon sağlanmıştır. Festival, yüz yıllık tarihi bir yelkenli olan M/S Hulda’yı bilim, sanat ve günlük yaşam arasında köpü oluşturmak amacı ile gençlerin, halkın. üniversitelerin, sivil toplumun ve bilim merkezlerinin katılacağı etkinliklerde kullanılacak çekici bir altyapı olarak kullanmaktadır. Projenin temel amacı sanat ve bilimin nasıl örtüştüğünü göstermek ve bunu ders harici bilim eğitiminde ek bir araç olarak kullanarak, bilim ve teknoloji üzerinde daha ciddi düşünülmesi ve tartışılması için daha geniş bir kitleye hitap etmek ve böylece yuttaşların daha yaratıcı bir toplum olma yolunda ufkunu genişletmektir. 10 Avrupa ülkesinin liman şehirlerinde gerçekleştirilen Festival, ziyaret edilen şehirlerdeki farklı boyutlardaki çeşitli bilim ve sanat etkinliklerinin organizatörleri arasında hem sembolik hem de fiziki bir ortak bağ oluşturmayı amaçlamaktadır.
 
$20,100
Kalkınma Merkezi Derneği
Diyarbakır, Türkiye

Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen ve uzun süreli bir kırsal kalkınma girişimi olan Kırsal Alanda Kapasite Geliştirme Projesi’nin son dönem finansmanı. Kırsal alanda yaşam kalitesini yükseltmek için sürdürülebilir bir program geliştirme amacıyla, Diyarbakır’ın dört yakın komşu köyü, teknik destek, yetiştirme ve eğitimi birleştiren kapsamlı bir programın uygulama alanı olmuştur.
 
$34,200
Moon and Stars Project
New York, NY ABD

 
The American Turkish Society ve Moon and Stars Project tarafından Hrant Dink anısına düzenlenen “A Tribute Concert for Hrant Dink: Arto Tunçboyacıyan featuring Yash-Ar,” konser projesi için destek. Bir ilk olan bu etkinlikte dünyaca ünlü perküsyoncu Arto Tunçboyacıyan ve Türk rock sanatçısı Yaşar Kurt’un birlikte kurduğu Yash-Ar, Armenian Navy Band’den müzisyenlerle sahneyi paylaşarak Tunçboyacıyan’ın ölümsüz ezgilerini ve Yash-Ar’ın çıkış albümü olan Nefrete Kine Karşı’dan parçaları seslendirecek. Bu özel program Hrant Dink’in izinden yürüyerek barışa kucak açmak ve Türkiye ile Ermenistan’ın gerek halkları ve gerek dünyanın dört bir yanındaki toplumları arasında diyaloğu geliştimek için içten bir çabayı temsil ediyor. Konser, iki ülkenin, sorunlu bir geçmişe ve halen süren politik, sosyal ve kültürel engellere karşın yenilenen uzlaşma çabalarıyla aynı dönemde gerçekleşiyor. Etkinlik, Uluslararası Hrant Dink Vakfı yararına düzenleniyor
 
$5,000
Sabancı Üniversitesi
İstanbul, Türkiye
 
2010 Hrant Dink Anısına Atölye Çalışmaları için fon sağlanmıştır. Atölyenin amacı, sınırlar ötesinde çok dallı akademik diyaloğu geliştirmek ve insanlar, toplumlar ve dünya görüşleri arasında empati, etkileşim, birarada varolma ve dayanışma seçenekleri aramaktır. Böylelikle, atölye Türkiye’de ve komşu bölgelerdeki toplumların tarihleriyle uzlaşmalarına ve karşılıklı anlayışı destekleyecek barışçı yollar geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, organizatörler her yıl farklı ülkelerden, farklı sanat dallarından ve akademik disiplinlerden olan bireyler arasında akademik ve kültürel alışveriş için bir tema belirliyor. Bu yılki atölyenin teması “Susturulmuş Fakat Direnen: Anadolu ve Çevresinde Dil ve Bellek” idi. Düzenleyiciler, Hrant Dink’in mirasına uygun olarak, daha fazla ifade özgürlüğü için mücadele etme, dil çeşitliliğini ve etkileşimini koruma, toplumsal iletişimi geliştirme ve geçmişle yoğun bir ilişki ile, dil ve belleğe dinamik birer toplumsal boyut olarak ışık tutmayı umuyorlar.
 
$15,000
Sınır Tanımayan Bağışcılar
Boston, MA ABD

Sınır Tanımayan Bağışçılar, uluslararası toplumsal değişim için bağış yapılmasını arttırmak için çalışan bir fon sağlayıcı ağıdır. Chrest Vakfı, Sınır Tanımayan Bağışçılar’a genel kullanım için bağışta bulunmuştur.
 
$2,000
Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği (DUY-DER)
Diyarbakır, Türkiye
“Çocuklar için Mayın ve Çatışma Atıkları Eğitimi - Hakkari İli Şemdinli Bölgesi” Projesi için fon sağlanmıştır. Projenin amacı eğitim programları vasıtası ile patlamamış mayın ve mühimmat ile karşılaşmaları sonucu çocukları etkileyen patlamaların sayısının azaltılmasıdır. Öğrenciler patlama riski olan bölgeler hakkında bilgilendirilecek ve bu bilgileri aile bireyleri ile paylaşmaları istenecektir. Proje Hakkari Valiliği, Şemdinli Kaymakamlığı ve Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilmektedir.
 
$25,400
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
İstanbul, Türkiye

“Silahsızlanma ve Barış: Kürt Sorununda Yeni Bir Aşamaya Doğru” başlıklı projeye fon sağlanmaktadır. “Kürt Sorunu”nun barışçıl çözümü amacıyla “Silahsızlanma, Tasfiye (Terhis) ve Yeniden Entegrasyon” (DDR) süreçlerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde Türkiyeli yetkililerinin dikkatine sunulacak rehber ilkeler ve politika önerleri ile Geçiş Döneminde Adalet programlarını içerecek bir rapor hazırlanacaktır. Uluslararası deneyimler DDR programlarının ve Geçiş Döneminde Adalet önlemlerinin kendilerine özgü kısa dönemli amaçlara sahip olduklarını ve ilgili çatışmanın doğası ve kapsamı ile ülkenin siyasi kültürüne bağlı olarak her birinin farklı rehber ilkeler, hukuki çerçeveler ve siyasi stratejilere ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Ancak çatışmadan sürdürülebilir ve adil bir barışa başarılı bir şekilde geçiş için, DDR ile Geçiş Döneminde Adalet süreçleri arasında sistematik koordinasyona ihtiyaç bulunmaktadır. Rapor e-posta ve TESEV’in web sitesi yoluyla kamuoyuna sunulacak ve ilgili devlet birimlerindeki üst düzey yetkililer, akademisyenler, politikacılar, diplomatlar, uluslararası kurumların temsilcileri ve uluslararası medyayı içeren kapsamlı bir listeye dağıtılacaktır.
 
$40,101
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
İstanbul, Türkiye

“Türkiye’deki Ceza Adalet Sisteminde Yargılama Süreçlerindeki Yapısal Engeller” başlıklı projeye fon sağlanmıştır. TESEV bu proje kapsamında üç eşanlı çalışma yürütecektir: İnsan Hakları Davaları, Tüm Vatandaşlar İçin Adalete Erişim ile Adil Yargılanma Hakkının Korunmasının Önündeki Garantiler ve Engeller. Raporlar Türkiye’deki ceza adalet sisteminde yargılama süreçlerinde yapısal sorunlara yol açabilen yasal/prosedürel boşlukların giderilmesine ilişkin rehber ilkeler ve yargı reformu siyasa önerilerini içerecektir. Raporlar Türkçe yazılacak, İngilizce’ye tercüme edilecek ve e-mail ve TESEV’in web sitesi yoluyla elektronik ortamda kamuoyuna tanıtılacaktır. Raporlar ayrıca avukatlar, akademisyenler, politikacılar, diplomatlar, uluslararası kurumların temsilcileri ve uluslararası medyayı içeren geniş bir listeye dağıtılacaktır.
 
$26,319
Uluslararası Hrant Dink Vakfı
İstanbul, Türkiye
“İstanbul’un Ermeni Mimarları” başlıklı projeye fon sağlanmıştır. Projenin ana faaliyeti İstanbul Modern sanat müzesinde düzenlenecek “Batılılaşan İstanbul’un Ermeni Mimarları” isimli sergi olacaktır. Bu serginin amacı 19. ve 20. yüzyıllarda Ermeni mimarların İstanbul’a yaptıkları tarihi katkıları sergilemek ve tanıtmaktır. Serginin küratörlüğünü Hasan Kuruyazıcı yapmaktadır.
 
$29,640
 

2009 Yılında Desteklediğimiz Projeler

 
Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Kalkınma Merkezi Derneği
Diyarbakır, Türkiye

Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen ve üç yıllık bir kırsal kalkınma girişimi olan Kırsal Alanda Kapasite Geliştirme Projesi’nin üçüncü yıl finansmanı. Kırsal alanda yaşam kalitesini yükseltmek için sürdürülebilir bir program geliştirme amacıyla Diyarbakır’ın dört yakın komşu köyü teknik destek, yetiştirme ve eğitimi birleştiren kapsamlı bir programın uygulama alanı olmuştur.
 
$49,800
Sabancı Üniversitesi
İstanbul, Türkiye
‘Anadolu ve Komşu Bölgelerinde Toplumsal Cinsiyet, Etnisite ve Ulus-Devlet’ konusu olan 2009 Hrant Dink Anısına Atölye Çalışmaları’na destek. Hrant Dink’in, fiziksel veya hayali sınırların ötesine geçerek insanlararası bağları, bağlantıları, ilişkileri ortaya çıkarmaya ve yenilerini tahayyül etmeye dayalı mirasından yola çıkarak 2008 yılında başlattılan atölye çalışmalarının temel amacı, Anadolu ve komşu bölgeleri üzerine çalışan araştırmacıları biraraya getirerek akademik diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmaktır. Milliyetçilikler ve ulus-devletler çerçevesinde yaşanan ayrışma ve çatışkılarda toplumsal cinsiyet ve etnisite eksenleri, birbirleriyle içiçe geçerek, önemli rol oynamışlardır. 2009 yılı atölye çalışması, toplumsal cinsiyet ve etnisite kurgularının ve bu eksenlerde yaşanan dönüşümlerin 20. yüzyıl boyunca (ve bugün) Anadolu ve komşu bölgelerini nasıl şekillendirdiğine odaklanmaktadır.
 
$15,000
Sınır Tanımayan Bağışcılar
Boston, MA ABD

Sınır Tanımayan Bağışçılar, uluslararası toplumsal değişim için bağış yapılmasını arttırmak için çalışan bir fon sağlayıcı ağıdır. Chrest Vakfı, Sınır Tanımayan Bağışçılar’a genel kullanım için bağışta bulunmuştur.
 
$2,000
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
İstanbul, Türkiye
”Atlama Taşı mı, Engel mi?: Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecinde Yargı Reformu, Azınlık Hakları ve Anayasal Vatandaşlık” için destek. Proje TESEV’in 2009-2010 döneminde Demokratikleşme Programı aktiviteleri çerçevesinde yapmayı planladığı üç çalışmanın biraraya gelmesinden oluşmaktadır: “1915’in Ötesi: Türkiye Ermenilerini Dinlemek”, “Azınlık Vakıflarının Problemleri: Yunanistan ve Türkiye” ve “Yargı Reformu Plan Önerileri ve Seminerler” konulu çalışmaların her birinin kendi hedef ve amaçları olmakla birlikte toplu olarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecine güvenilir ve araştırmaya dayanan bir katkı yapma amacına hizmet etmektedirler.
 
$51,406
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
İstanbul, Türkiye
“Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) Türkiye” için destek. STEP, sivil toplumun küresel bazda değerlendirilmesini amaçlayan eylem odaklı ve katılımcı bir araştırma projesidir. Projenin amacı, sivil toplumu değerlendirmenin yanında, STK’ların bilgiyi üretme, analiz etme ve kullanma kapasitelerini artırarak sivil toplumu kalkınmadaki potansiyel rolünü gerçekleştirebilecek düzeyde güçlendirmektir.
 
$13,333
Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Oslo-Kıbrıs Merkezi (PRIO)
Lefkoşa, Kıbrıs

Kıbrıs’ta bölücü tarihsel anlatıların nasıl oluştuğunu, bunların nasıl çoğaldıklarını ve tarihin yazılışını bir bölme yönteminden, bir dialog biçimine dönüştürebilmek için bu anlatıların oluşumu ile ilgili hangi soruların sorulabileceğini araştırmayı amaçlayan Eleştirel Tarih Çalışmaları Girişimi için sağlanan destek. Projenin çıktıları arasında çevrimiçi bir derginin başlatılması, altı eleştirel tarih atölyesi, iki toplum için bir kitabın yayınlanması ve çatışma ile ilişkili şiddet hakkındaki belge merkezi için yapılan hazırlıkların tamamlanması yer almaktadır.
 
$40,958
Uluslararası Hrant Dink Vakfı
İstanbul, Türkiye
“Vicdan Filmleri - ‘Gelin, Vicdanımızla Bakalım’” projesine destek. Proje, toplumu bugünün dünyasında vicdanın önemini yeniden düşünmesi, incelemesi ve ifade etmesi için teşvik etmek amacıyla filmlerden ve online paylaşım yönteminden yararlanacaktır. Proje için Hrant Dink'in sözleri temel alınmıştır: "Gerçekliği kabul edip etmemek esasen herkesin kendi vicdan sorunudur, bu vicdan da temelini bizatihi insanlık denilen ortaklığımızdan, ‘insan’ kimliğimizden alır.” Filmler ve bu filmlerin çevresinde şekillenecek olan tartışmalarla vicdan; empati, anlayış, öz-bilinç ve öz-eleştirici düşünceyi mümküm kılan bir unsur olarak dile getirilecektir.
 
$33,000
 

2008 Yılında Desteklediğimiz Projeler

 
Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Amargi Kadın Kooperatifi
İstanbul, Türkiye

Fonlar, kadın edebiyatçı ve feminist araştırmacıların görünürlüğünü arttırmak ve kadın hareketi ile olan bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kadın Okur Yazar Buluşmaları adlı proje için kullanılacaktır. Amargi Kitapevi Türkiye’nin önde gelen kadın yazar ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan yaklaşık 18 toplantıya ev sahipliği yapacaktır. Bu toplantılar sonucunda kadın edebiyatçılar, feminist araştırmalar ve geçmişin yazarları başlıklı üç yayın çıkarılacaktır.
 
$26,050
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye

Anadolu Kültür ve Erivan Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali işbirliği ile düzenlenen “Türk ve Ermeni Tarih Filmlerine Bir Bakış: Sinema Tarihten Nasıl Bahsediyor” adlı çalışmaya destek. Türkiye ve Ermenistan’dan bir grup genç film yapımcısı ve kültür eleştirmeni Nisan 2008’deki İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan bir dizi seminer ve atölye çalışmasına katılacaklardır. Bu çalışmanın devamı olan bir program Erivan’da yapılacaktır.
 
$18,090
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye

Diyarbakır Sanat Merkezi’nin "Sıkışmış Diyaloglar" temalı 2008 programına destek. Bu programda çok dillilik, birlikte varoluş ve sosyokültürel, ekonomik ve politik zorluklarla karşı karşıya bölgelerde kültürel üretim konuları sorgulanmaktadır. Program pek çok alandan etkinlikler içermektedir; "Sıkışmış Diyaloglar" temalı fotoğraf ve sanat sergileri, tiyatro ve film üretimi, film ve yaratıcı yazarlık atölyeleri ve bir dizi seminer çalışması.
 
$25,570
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye

Fonlar Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslardan sanat kurumlarının katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yapmak için kullanılacaktır. Bu grup, İstanbul’da Anadolu Kültür tarafından kurulmakta olan Tütün Deposu’nun Danışma Kurulunu oluşturacaktır. Bu yeni sanat merkezinin kurulmasındaki amaç bölgedeki kültür aktörleri arasındaki diyalogu yoğunlaştırmak, derinleştirmek ve bölgesel temelde etkinlikler düzenlemek isteyen grupları için koordinasyon, kolaylaştırma, danışma ve bilgi noktası olarak faaliyet göstermektir.
 
$7,117
Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği (ÇAÇA)
Diyarbakır, Türkiye

Ben-u-Sen Toplum-Temelli Rehabilitasyon Projesine ÇAÇA'nın çocuklarla ve ailelerle yaptığı çalışmaları takviye etmek ve bölgede çocuklarla ilgili çalışmalar yapan kuruluşları içeren bir iletişim ağı oluşturmak için destek. Amaç, dezavantajlı koşullarda yaşayan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için sistemli bir yaklaşım ve politika geliştirmesine yönelik sürdürülebilir ve aktif bir sivil toplum hareketi oluşturmaktır.
 
$28,708
Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi Derneği (CGSG)
İstanbul, Türkiye

Kültür yönetimi ve sanat eğitimi konularının ele alınacağı bir dizi kapasite geliştirme atölyesi için destek. CGSG gösteri sanatları alanında sanatçılardan oluşan bağımsız bir ağdır. Bu oluşum, güncel söylem biçimlerini araştıran “eserlerin” üretilebilmesi için gerekli koşulların sağlanabilmesini, toplumsal düzeyde kültür politikalarının yapılandırılması ve uygulanması süreçlerine katılmayı, sanatın dönüştürücü gücünü toplumsal gelişme aracı olarak kullanmayı ve böylece sivil toplumun oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 
$6,712
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV)
İstanbul, Türkiye

2002-2008 yılları için Anadolu Kültür’ün Ölçme ve Değerlendirme çalışmasına destek. Bu çalışmada Anadolu Kültür’ün son altı yıldaki çalışmalarının etkisini değerlendirirken hem kurumsal hem de programlama boyutları incelenecektir.
 
$10,425
Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
İstanbul, Türkiye

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platform’una destek. KEİG, amaçları kadın emeğinin görünür olması ve düşük kadın istihdamının gerçek nedenlerine dikkat çekmek olan Türkiye’nin önde gelen araştırmacıları, akademisyenleri ve kadın örgütlerinin mensup olduğu bir oluşumdur. KEİG kadınların eşitlikçi bir temelde işgücünde yerlerini alabilmeleri adına gerekli tedbirlerin uygulamaya konması için öneriler üretmektir. Fonlar, Koordinasyon ve Genel Kurul toplantıları, KEİG web sitesi ve AB ile müzakere süreciyle ilgili takip ve katılım çalışmaları için kullanılacaktır.
 
$49,349
Kadınların İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği
İstanbul, Türkiye

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa, Türkiye’nin dört bir yanındaki Toplum Merkezlerinde gerçekleştirilecek olan Kadınların İnsan Hakları Eğitimi Programı’na destek. Fonlar, yerel seviyede eğitimciler ile gerçekleştirilecek bir dizi bölgesel toplantısı, 2008 Eğitici Eğitimi programı ve kadın hakları konusuna dikkat çekmek için Yeni Çözümler Derneği'nin 10. yıldönümü konferansı için kullanılacaktır.
 
$50,000
Kalkınma Merkezi Derneği
Diyarbakır, Türkiye

Kalkınma Merkezi tarafından sürdürülen ve üç yıllık bir kırsal kalkınma girişimi olan Kırsal Alanda Kapasite Geliştirme Projesi’nin ikinci yılı için ek fon. Kırsal alanda yaşam kalitesini arttırmak için sürdürülebilir bir model geliştirmeyi hedef alan, teknik destek, rehberlik ve eğitimi birleştiren yoğun bir program Diyarbakır çevresinde ekonomik geliri düşük dört köyde hayata geçirilmektedir.
 
$20,813
Kalkınma Merkezi Derneği
Diyarbakır, Türkiye

Mart 2008’de Diyarbakır’da gerçekleştiren uluslararası kırsal kalkınma toplantısı için destek. Bu toplantının amacı kırsal alanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni stratejiler geliştirmek için Türkiye’de ve Avrupa’da oluşan deneyim birikiminin paylaşılmasıdır.
 
$9,562
Sınır Tanımayan Bağışcılar
Boston, MA ABD

Sınır Tanımayan Bağışçılar, uluslararası toplumsal değişim için bağış yapılmasını arttırmak için çalışan bir fon sağlayıcı ağıdır. Chrest Vakfı, Sınır Tanımayan Bağışçılar’a genel kullanım için bağışta bulunmuştur.
 
$2,000
Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği (SÜRKAL)
Ankara, Türkiye

Ekim 2008’de Kars’ta gerçekleştiren uluslararası kırsal kalkınma toplantısı için destek. Bu toplantının amacı kırsal alanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni stratejiler geliştirmek için Türkiye’de ve Avrupa’da oluşan deneyim birikiminin paylaşılmasıdır.
 
$12,150
Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Oslo-Kıbrıs Merkezi (PRIO)
Lefkoşa, Kıbrıs
Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün “Bir Ada, Birçok Tarih: Geçmiş Kıbrıs Politikalarını Yeniden Değerlendirmek” isimli yıllık konferansına destek sunulmaktadır. Konferans, tarih yazımını nasıl ortaya çıktığını ve çoğaldığını araştırmak ve bir bölünme biçimi olmaktan uzaklaştırarak bir diyalog biçimine dönüştürmek amacıyla araştırmacıları bir araya getirmektedir.
 
$25,000
Uluslararası Hrant Dink Vakfı
İstanbul, Türkiye

Uluslararası Hrant Dink Vakfı, diyalog, barış ve empatiyi temel alan etkinlikleri ile Hrant Dink'in hayallerinin, mücadelesinin ve dilinin devamını sağlamaya çalışmaktadır. Fon, Hrant Dink'le ilgili yazılı, sesli ve görsel malzemelerin toplanmasını ve elektronik ortama aktarılmasını amaçlayan Hrant Dink Arşivi'ni destekleyecektir.
 
$44,920
Van Kadın Derneği
Van, Türkiye

11. Sığınaklar ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı Türkiye'de faaliyet gösteren kadın örgütlerini bir araya getirerek kadına yönelik şiddete karşı verdikleri mücadelede deneyimlerini paylaşmalarını ve ortak stratejiler geliştirmelerini amaçlamaktadır.
 
$21,775
 

2007 Yılında Desteklediğimiz Projeler

 
Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye

Fon Anadolu Kültür’ün Kafkaslarla ilgili süregelen çalışmalarını desteklemek için kullanılacaktır. Ermenistan’a bağlı kuruluşlarla işbirliği içinde İstanbul’da iki sergi düzenlenecektir. Ermenistan Deneysel Güncel Sanat Merkezi’nin işbirliği ve Karşı Sanat’ın ev sahipliğinde Sınırsız Sanat: Ermenistan, Gürcistan, İran ve Türkiye’den Güncel Sanat Sergisi düzenlenecektir. Serginin yönetimini Edward Balassanian ve küratörlüğünü Sonia Balassanian üstlenmişlerdir. BM Suma Güncel Sanat Merkezi Samvel Baghdasarayan ve Armine Hovhannisyan’ın desteği ile Sovyet Agitart: Ermenistan’dan Bir Poster ve Fotoğraf Koleksiyonu’na ev sahipliği yapılacaktır. Fon ayrıca Diyarbakır Sanat Merkezi’nin kapasite geliştirme eğitimleri için kullanılacaktır.
 
$44,165
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye

“Ebru: Türkiye’deki Kültürel Çeşitlilikten Yansımalar” başlıklı serginin 9 ilde dolaşımı için destek. Sanatçı Atilla Durak’ın yaklaşık 180 büyük ölçekli fotoğraftan ve 450 sayfalık bir kitaptan oluşan çalışması Türkiye’nin kültürel çeşitliliğinin geniş ve etkileyici bir tanıtımını sunmaktadır. Her şehirde kitaba katkıda bulunanların yer aldığı bir panel gerçekleştirilerek sergide ele alınan kavramlar hakkında direk tartışma ve sohbet fırsatı sunulacaktır.
 
$25,200
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye

Maddi destek, toplumda artan şiddet ve kutuplaşmaya karşı insancıl ve hoşgörülü bir yanıt geliştirmeyi amaçlayan ve Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın aktivistleri bir araya getiren “Vakit Geldi” toplantısını desteklemek üzere sağlanmıştır.
 
$2,000
Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği (ÇAÇA)
Diyarbakır, Türkiye

ÇAÇA’nın Mazıdağı ilçesinde kadın ve çocukların sosyal yaşama katılımını arttırma etkinliklerinin ikinci aşaması için destek. Kadınlar iş becerilerini geliştirme amaçlı bir eğitim programına katılacaklardır. Aynı zamanda, çocuklar için sanat atölyelerinin yanı sıra kadın hakları ve iş kurma seminerleri gerçekleştirilecektir.
 
$20,054
Filmmor Kadın Kooperatifi-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)/Kadın Fonu aracılığı ile
İstanbul, Türkiye
Fon 25 Kasım’da başlayan “Kadınlara Yönelik Şiddete Hayır” haftasında Filmmor tarafından çekilen “Kadınlara Yönelik Şiddete SON / Kadınlara Yönelik Şiddetin Filmi”nin dağıtımı için kullanılacaktır. Filmin 12,000 adet kopyası kitle iletişim araçları ile dağıtılmıştır ve diğer kopyalar ülke genelindeki kadın örgütleri tarafından kullanılacaktır
 
$6,800
Kalkınma Merkezi Derneği
Diyarbakır, Türkiye

Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen ve üç yıllık bir kırsal kalkınma girişimi olan Kırsal Alanda Kapasite Geliştirme Projesi’nin birinci yıl finansmanı. Kırsal alanda yaşam kalitesini yükseltmek için sürdürülebilir bir program geliştirme amacıyla Diyarbakır’ın dört yakın komşu köyü teknik destek, yetiştirme ve eğitimi birleştiren kapsamlı bir programın uygulama alanı olmuştur.
 
$49,800
Kalkınma Merkezi Derneği
Diyarbakır, Türkiye

Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen ve üç yıllık bir kırsal kalkınma girişimi olan Kırsal Alanda Kapasite Geliştirme Projesi’nin ikinci yıl finansmanı. Kırsal alanda yaşam kalitesini yükseltmek için sürdürülebilir bir program geliştirme amacıyla Diyarbakır’ın dört yakın komşu köyü teknik destek, yetiştirme ve eğitimi birleştiren kapsamlı bir programın uygulama alanı olmuştur.
 
$49,800
Kalkınma Merkezi Derneği
Diyarbakır, Türkiye

Maddi kaynaklar “Sivil Toplum Örgütlerinde İngilizce’nin Geliştirilmesi” adlı proje için kullanılacaktır. Bu projeyle, Diyarbakır’daki STK’ların İngilizce kullanmadaki yeterliliğini güçlendirme yoluyla etkinleştirilmesi amaçlamaktadır. Bu çabalar sayesinde yerel grupların program geliştirirken, bilgi ve uzmanlıklarını paylaşırken çok daha geniş bir yelpazedeki aktörlerle, daha iyi bir ilişki kurabilmeleri umulmaktadır.
 
$26,488
KAMER VAKFI
Diyarbakır, Türkiye

Okul öncesi eğitimine alternatif bir model oluşturacak, eşitlikçi ve şiddet içermeyen, sürdürülebilir beş çocuk evinin kurulması için maddi destek sağlanmıştır. Genel anlamda amaç, ceza ve ihmalkârlık döngüsünü kırmak için çocuk bakımı ve eğitimi uygulamalarını yenilemek ve yeni neslin duyarlı yurttaşlar olarak yetişmesini sağlamaktır. Bu projeye Madeleine Sann da maddi destek sağlamıştır.
 
$51,000
Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi (SOGEP)
Ankara, Türkiye

Sağlanan maddi kaynak, kadın hareketini ve kadın hareketinin politikaları etkileme çabalarını değerlendirecek bir araştırmayı destekleyecektir. Araştırma süresince İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Çanakkale, Diyarbakır, Van ve Urfa’daki kadın örgütleriyle görüşmeler yapılacaktır. Araştırma sonunda hazırlanacak rapor ve düzenlenecek konferans, kadın hareketinin Türkiye’de cinsiyet eşitliğini yaşama geçirmeye yönelik daha etkili politikalar geliştirmesini sağlayacaktır.
 
$36,920
Tides Merkezi/Sınır Tanımayan Bağışcılar
Boston, MA ABD

Sınır Tanımayan Bağışçılar, uluslararası toplumsal değişim için bağış yapılmasını arttırmak için çalışan bir fon sağlayıcı ağıdır. Chrest Vakfı, Sınır Tanımayan Bağışçılar’a genel kullanım için bağışta bulunmuştur.
 
$500
Umut Işığı Kadın, Kültür, Çevre ve İşletme Kooperatifi Diyarbakır, Türkiye

Fon Diyarbakır’ın aşırı yoksulluk, hizmet yokluğu ve şiddet olayları ile bilinen Fatihpaşa semtindeki Umut Işığı Kadın ve Çocuk Merkezi programının ikinci yılının desteklenmesi için kullanılacaktır. Çocuklara okul öncesi eğitim sağlanmasının yanı sıra, semtteki anneler üreme sağlığı konularında danışmanlık alırken bir grup kadın da liderlik eğitimi almaktadırlar. Kadınlar ayrıca okuma yazma eğitimi alacaklardır. Umut Işığı Merkezi en önemli kaynakların çoğu zaman en yakın çevreden geldiğini göstererek yakın çevredeki kadınların enerjilerini ve liderlik becerilerini harekete geçirme prensibiyle hareket etmektedir.
 
$20,800
 

2006 Yılında Desteklediğimiz Projeler

 
Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye
KA-MER’in Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yürüttüğü “Her Kadına Fırsat” projesinin değerlendirilmesi ve saptamalarda bulunmak için fon sağlanmıştır. Değerlendirmede, KA-MER’in yayılma ve genişleme çabalarının etkisini arttırmak amacı ile, başkaca etmenler arasında, kuruluşun organizasyonel, mali ve denetim prosedürleri saptanmıştır.
 
$9,930
Bingöl Sosyal, Kültürel, Ekonomik Kalkınma Derneği (BİN-DER)
Bingöl, Türkiye
 
Köyden köye gidip çoğunlukla aşk, intikam, sosyal mücadele gibi önemli güncel konuları yansıtan müzik dizelerini doğaçlayarak sunan halk ozanları dengbejlerin müzik geleneklerini araştırmak için fon sağlanmıştır. BİN-DER ekibi halen Bingöl bölgesinde yaşayan dengbejleri bulmaya ve onlarla yapacakları röportajları görüntülü ve sesli olarak kaydetmeye devam etmektedir. Elde edilen bu malzeme daha sonra dengbejlerin profilleri ve kilamlarından örneklerin yer alacağı bir yayına temel olacaktır. Proje, bu önemli kültürel geleneğin anlaşılmasına ve takdir edilmesine uzun vadeli katkı sağlayacaktır.
 
$18,000
Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği (ÇAÇA)
Diyarbakır, Türkiye
 
Maddi kaynaklar “Gönüllü Abi-Abla” projesinin ikinci yılının desteklenmesi için sağlanmıştır; proje Diyarbakır’da dezavantajlı bir grup gencin sokaklara düşmelerini önleyip okula devam etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği bu yılki program dahilinde yaşları 7 ila 15 arasında 250 çocuğa ulaşacaktır. Projenin amaçları programa katılan çocukların iletişim becerilerini güçlendirmek, cinsiyet rollerini nasıl algıladıklarını görmek ve anladıklarını dönüştürmek ve değiştirmek, ayrıca yaşadıkları marjinalleşme duygularını hafifletmektir.
 
$29,970
Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği (ÇAÇA) ve Çocuklarla El Ele Derneği
Diyarbakır, Türkiye
 
Sokakta çalışan çocukların özellikle yoğun olduğu Diyarbakır’ın Ben-U-Sen mahallesinde yürütülen Gönüllü Abi-Abla Projesi için fon sağlandı. Proje, risk altında yaşayan çocukları gruplar halinde 10 gönüllüyle eşleştirip, çeşitli sanat faaliyetleri ile çocukların çevreleri ile etkileşim, kendilerini ifade etme ve çevreleri ile sağlıklı biçimde irtibat kurma kapasitelerini arttırmaktadır.
 
$12,690
Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği (ÇAÇA) ve Çocuklarla El Ele Derneği
Diyarbakır, Türkiye
 
Sosyoekonomik koşulların kadınları özellikle zor durumda bıraktığı 15,000 nüfuslu Mazıdağı ilçesinde bir pilot proje için fon sağlanmıştır. Kadınlar için okuma yazma kursları ile çocuklar için sanat atölyeleri düzenlenmiştir. Projenin amacı, katılımcıların öz güvenlerini ve kendilerini ifade etme kabiliyetlerini arttırarak, sosyal yaşama daha güçlü katılım yetkilerini geliştirmektir.
 
$18,670
IPS İletişim Vakfı
İstanbul, Türkiye

Türkiye çapından gelen gazetecilere IPS İletişim Vakfı’nın Kasım ayında gerçekleştirdiği İstanbul Uluslararası Bağımsız Medya Forumu’na katılmalarını sağlayan fon verilmiştir. Bu forum, dünya çapında bağımsız gazetecilik alanında çalışan medya aktivistlerini bir araya getirerek bağımsız medya çalışanları için bölgesel ve uluslararası ağların güçlendirilmesine olanak sağlayacaktır. Forum ayrıca ülkede dengeli ve bağımsız medyanın nicelik ve nitelik olarak arttırılması amacı ile Türkiye medya sektörünün içindeki konulara dikkat çekmiştir.
 
$24,017
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul, Türkiye

Sağlanacak maddi kaynak, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Anadolu Kültür arasında Türkiye’de kültür politikalarına dair mevcut bir ortaklığı desteklemek ve geliştirmek için kullanılmıştır. Türkiye’nin dört bir yanındaki kentlerde kültürel yaşamı etkileyen mevcut politik çerçeveleri ve zorlukları konu alan bir araştırma yapılmıştır, kültürel politikaların ana unsurlarına dair bir İngilizce/Türkçe yayın hazırlanmıştır. Bu hibeyle sağlanan maddi kaynak, Avrupa Kültür Vakfı ile Chrest Vakfı ortaklığıyla mümkün olmuştur.
 
$18,863
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV)
İstanbul, Türkiye

Kıbrıs ile bölgedeki çeşitli sanat çevresi arasında diyalog ve etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için maddi kaynak sağlanmıştır. Avrupa, Kıbrıs ve Türkiye’de bağımsız sanat girişimlerini tartışıldığı uluslararası bir buluşma İstanbul’da düzenlenmiştir. Buluşma, Platform Garanti Sanat Galerisi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Avrupa Akdeniz Sanat Derneği (EMAA) Kıbrıs’ta her ay seminerler düzenlemiştir, bu seminerlere çalışmaları hakkında konuşmalar yapmak üzere kültürel miras, çağdaş sanat, fotoğrafçılık ve sinema alanlarında çalışan kültür yöneticileri ve akademisyenler Kıbrıs’a davet edilmiştir.
 
$7,581
Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği
İstanbul, Türkiye

Maddi kaynaklar, Türkiye’nin dört bir yanında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı Toplum Merkezleri’yle işbirliği halinde yürütülen Kadınlar İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı’nın uygulanmasını desteklemiştir. Program kapsamında önümüzdeki yıl, Türkiye çapında 15-17 kentte 50 grup uygulamasıyla toplam 1,000 kadına ulaşılması hedeflenmektedir.
 
$35,000
Kalkınma Merkezi
Diyarbakır, Türkiye
Yerel Kalkınma Elemanı Yetiştirme Projesi için fon sağlandı. Kalkınma Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve kalkınma konularını insan-merkezli bir yaklaşımla ele alan bu kapsamlı eğitim programı, Türkiye’nin Güneydoğu bölgesindeki kalkınma projelerinin uygulanmasında yer alacak bir grup kalifiye personel yetiştirilmesine yardımcı olacaktır.
 
$45,039
Kıbrıs Akademik Forumu
Lefkoşa, Kıbrıs
 
Edebiyat araştırmacısı Mehmet Yaşın tarafından yönlendirilen “Kıbrıs Araştırma, Çeviri ve Yayın Projesi: Modern Kıbrıs-Türk Edebiyatı – Etüdler ve Derlemeler” projesi için fon sağlandı. Bu proje, 19’uncu ve 20’inci yüzyıl içerisinde şiir, tiyatro oyunu, öykü, roman, anı ve seyahat yazıları alanlarındaki makaleleri ve yazıları, eleştiri ve etüdleri 150 ana metinden oluşacak bir derleme (antoloji) ile sonuçlanacaktır. Bu eser hem Türkçe hem de İngilizce de Kıbrıs-Türk edebiyatının ilk büyük derlemesi olacağından, bu çaba Kıbrıs’ın kültürel mirasına önemli bir katkı olmasının yanı sıra Kıbrıs Rum ve Türk toplumları arasında kültürel anlayışın geliştirilmesine de yardımcı olacaktır.
 
$19,372
Tides Merkezi/Sınır Tanımayan Bağışcılar
Boston, MA ABD

Sınır Tanımayan Bağışçılar, uluslararası toplumsal değişim için bağış yapılmasını arttırmak için çalışan bir fon sağlayıcı ağıdır. Chrest Vakfı, Sınır Tanımayan Bağışçılar’a genel kullanım için bağışta bulunmuştur.
 
$500
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)/Kadın Fonu
İstanbul, Türkiye

Maddi kaynaklar, kadın hareketine dahil akademisyen ve aktivistlerden oluşan ve kadın istihdamı konusunda uzman Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi için sağlanmıştır. Türkiye ile AB arasındaki yasal çerçeveler araştırılmış, bu alanda yapılmış mevcut araştırmaların literatür taraması yapılmış, kadın istihdamını artırmaya yönelik mevcut programlar değerlendirilmiştir. 2007 yılının başlarında gerçekleştirilmiş bir üst düzey konferans, kadınların işgücüne katılımı konusuna ilgiyi arttırmıştır.
 
$34,275
Umut Işığı Kadın, Kültür, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi
Diyarbakır, Türkiye

Verilen fon Diyarbakır’ın aşırı yoksulluk, yeteriz hizmet ve şiddet vakaları ile bilinen Fatihpaşa mahallesindeki Umut Işığı çocuk merkezinin programlarını desteklemek için kullanılmıştır. Çocuklara okul öncesi eğitim sağlamanın yanı sıra, mahalledeki annelere üreme sağlığı konularında danışmanlık verilecektir, daha küçük bir grup kadınla ise liderlik eğitimi yürütülecektir. Kadınlar ayrıca okur yazarlık eğitimine katılacak, erkekler için de ayrı bir kurs sağlanacaktır. Umut Işığı merkezleri yakın çevredeki kadınların enerjisini ve liderlik becerilerini harekete geçirmeye odaklanarak en önemli kaynakların, her zaman olmasa da çoğunlukla toplumun içinden sağlandığını ortaya koymaktadır.
 
$24,800

2005 Yılında Desteklediğimiz Projeler 

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Anadolu Kültür
İstanbul, Türkiye
Chrest Vakfı Anadolu Kültür’ün birçok faaliyetine destek sağlamıştır:
- Gençlik ve Kültürel Miras - Kars;
- Kafkas Ülkelerinin Kültürlerarası İşbirliği;
- Film Atölyeleri ve Eğitim - Kars ve Diyarbakır;
- Sergiler ve Gösterimler Dolaşımı;
- Yerel Sanat Grupları;
- Diyarbakır Çocuk Şenliği;
- Kars, Diyarbakır, ve Batman’da Elemanların Kapasite Geliştirme Eğitimi;
- Web Sitesi Geliştirilmesi.

$107,087
Kalkınma Merkezi
Diyarbakır, Türkiye
Kalkınma Merkezi tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi için fon sağlanmıştır. Kalkınma Merkezi, kentsel ve kırsal kalkınma için araştırmalar yapacak, en fakir kırsal ve kentsel bölgelerde projeler geliştirip uygulayacak ve yöre koşullarına bağlı olarak gerçekçi ve sürdürülebilir modeller yaratacaktır. Bunlar, toplumun ilgili bütün kesimlerine uzun-vadeli çözümler ortaya çıkaracaktır.
 
$14,500
KAMER VAKFI
Diyarbakır, Türkiye

 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 23 il ve ilçede “Kadın İnsan Hakları” için çalışan kadın merkezlerinin kurulması için 3 yıllık proje hibesi verilmiştir. Bu merkezler, ilçelerde temsilcilik birimlerinin açılmasını sağlayacak ve bunlar da proje kapsamında olan tüm il ve ilçelerdeki kadın çalışmalarının yapılanması ve güçlendirilmesinde kullanılacaktır. Özetle amaçlanan, kadınların ekonomik, sosyo-ekonomik ve politik alanlarda eşit fırsatlara kavuşma hedeflerinin ilerletilmesidir. 
 
$150,000
Küresel Miras Fonu
Palo Alto, CA ABD
İkinci Aşamada tamamlanan Master Koruma Planı üzerinde gelişen Üçüncü Aşama – 2005 Kars Kaleiçi Mahallesi Koruma ve Planlama Projesi için fon sağlanmıştır. Fonlar özellikle mimari planlama ve idaresi ile Namık Kemal Evi ve başkaca Osmanlı yapıların restorasyonu için kullanılacaktır.
 
$110,000
Tides Merkezi/Sınır Tanımayan Bağışcılar
Boston, MA ABD
 
Sınır Tanımayan Bağışçılar, uluslararası toplumsal değişim için bağış yapılmasını arttırmak için çalışan bir fon sağlayıcı ağıdır. Chrest Vakfı, Sınır Tanımayan Bağışçılar’a genel kullanım için bağışta bulunmuştur.
 
$1,000
2004 Yılında Desteklediğimiz Projeler 
Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği
İstanbul, Türkiye
Marmara Üniversitesi Hastanesinde kullanılmak üzere Esnek Bronkoskopi / Videobronkoskop Sistemi alınması için ek fon sağlanmıştır. Ayrıca 2004 yılında gerçekleşen dört bölgesel toplantı ile pediatrik akciğer hekimlerini, çocuk hastalıkları ve pratisyen hekimleri bronkoskopinin klinik kullanımı alanında eğitmek için fon kullanılmıştır.
 
$20,000
Columbia Üniversitesi
(Miriam and Ira D. Wallach Sanat Galerisi)

New York, NY ABD
Bizansı Restore Etmek: İstanbul’daki Kariye Camii ve Bizans Enstitüsünün Restorasyonu projesine fon sağlanmıştır. Kariye Camii bugünkü modern İstanbul’da Bizans’ın son dönemlerini simgeleyen ve en iyi şekilde korunmuş olan bir eserdir.
 
$5,000
İlhan Koman Kültür ve Sanat Vakfı
İstanbul, Türkiye
"Beldemiz İçin Sanat", son derece farklı kültürel ve sosyal çevrelerden gelen 100 çocuk tanınmış sanatçılar, bilim adamları ve uzman eğitimciler ile bir araya getirilmiş, çocukların geldikleri kültürlerin birer sembolü olarak dört anıtsal heykel yapılmış ve bunların İstanbul’un halka açık dört meydanına kalıcı olarak yerleştirilmeleri sağlanmıştır.
 
$30,000
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV)
İstanbul, Türkiye
"İnanç Sıçramaları" Projesi için fon sağlandı. Bu proje sonunda Kıbrıs Rum ve Türk sanatçıları ile başka ülkelerde bölünmüşlük yaşayan sanatçılar tarafından yaratılan çağdaş sanat eserlerini sunan bir sergi düzenlenmiştir. Sergi, şehirde ve Yeşil Hatta kamu alanlarını kullanarak Lefkoşa’nın iki tarafı arasında köprü oluşturdu.
 
$40,000
İstanbul Uluslararası Kadınlar Derneği
İstanbul, Türkiye
 
Bakırköy Yetimhanesinde kullanılmak üzere araç alınması için fon sağlanmıştır. Alınan otomobil, kızları doktor/hastane ziyaretlerine götürüp getirmede, okul işlevlerinde, eğitimsel faaliyetler için ve öğrencilere ait başkaca resmi işlerde kullanılacaktır.
 
$10,000
KAMER
Diyarbakır, Türkiye
"Kadınlar Geleceğe Bakıyor" isimli proje için 2 yıllık proje hibesi verildi. Projenin amacı Mardin, Kızıltepe, Urfa ile Güneydoğu Anadolu’da dokuz ayrı şehirde kadın haklarını güçlendirip yaygınlaştırmaktır.
 
$100,000
KAMER
Diyarbakır, Türkiye
“KA-MER Vakıf Kuruluş Projesi" için fon sağlanmıştır. Projenin amaçları 1) KA-MER Vakfı'nın kurulması ve bunun Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kadın ve çocuk programları sunup geleceğe götürmek için bir şemsiye örgüt konumuna getirilmesi 2) KA-MER Vakfı ile ekonomik işletmelerin güçlenmesi için mali konularda profesyonel destek sağlanmasıdır.
 
$42,545
Küresel Miras Fonu
Palo Alto, CA ABD
İkinci Aşama: Kars Mirasının Korunması ve Planlaması, Master Plan hazırlığına fon sağlanmıştır. Fon, Kars’ın Kaleiçi Mahallesinin, otantik mimarisi, kültürü, sahne sanatları, lokantaları, el sanatları ve kalacak yerleri içeren bir kültür ve turizm merkezi olarak yeniden düzenlemesi için verilmiştir.
 
$30,000
Tides Merkezi/Sınır Tanımayan Bağışcılar
Boston, MA ABD
Sınır Tanımayan Bağışçılar, uluslararası toplumsal değişim için bağış yapılmasını arttırmak için çalışan bir fon sağlayıcı ağıdır. Chrest Vakfı, Sınır Tanımayan Bağışçılar’a genel kullanım için bağışta bulunmuştur.
 
$1,000
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
İstanbul, Türkiye
STK Mevzuatı Reform Girişimleri Karşılaştırmalı Raporlar Projesi için fon sağlanmıştır. TÜSEV’in Karşılaştırmalı Raporlar Projesi, STK Mevzuatı Reform Programının bir girişimiydi. Bu projenin arzulanan hedefi, karar veren kilit şahıslara karşılaştırmalı bakış açıları ve uluslararası en iyi uygulamaları bildirmek için bir dizi kısa raporla reforma gereksinimi olan konuları teşhis etmekti.
 
$27,500
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
İstanbul, Türkiye
Sivil Toplum Endeks Projesi. Bu projenin hedefi, sivil toplum için kritik gereksinimlerin saptanması ve bir eylem planı ortaya çıkarmaktır. Proje kapsamında toplanan veri ve analizler, sivil toplum alanında çalışanlara, devlete, vatandaşlara, araştırmacılara ve fon sağlayan kuruluşlara sivil toplumun doğası, değerleri, çevresi ve etkisi, sektörün karşı karşıya olduğu zorluklar ve sivil toplumun geliştirilebilecek yönleri ile ilgili bir perspektif sağlayacaktır.
 
$50,000

2003 Yılında Desteklediğimiz Projeler 

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Chrest Vakfı Tarafından Yönetilen Proje–Proje yerel toplum liderleri tarafından idare edilmiştir.
Batman, Türkiye
Kadınlar İçin Ekonomik Kalkınma Projesi - Düşük gelirli ailelerden gelen 40 kadın için daktilografi, bilgisayar öğretimi, halkla ilişkiler ve ticari muhasebe eğitimini kapsayan bir fon sağlanmıştır. Mahalli işyerleri kadınların eğitiminin tamamlanmasından sonra onlara iş vermeyi kabul etmiştir.
 
$10,000
Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği
İstanbul, Türkiye
Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılmak üzere Esnek Bronkoskopi / Videobronkoskop Sistemi alımı için gerekli fon sağlanmıştır. Ayrıca dört bölgesel toplantı ile pediatrik akciğer hastalıkları dalında çalışan pediatrik hekimler, çocuk hastalıkları ve pratisyen hekimleri bronkoskopinin klinik kullanımı alanında eğitmek amacıyla fon kullanılmıştır.
 
$50,000
KDM, Kadın Danışma Merkezi
Batman, Türkiye
 
Batman’daki Kadın Danışma Merkezi’nde yapılan Kadın İnsan Hakları Bilinç Yükseltme Programının uygulanması için fon sağlanmıştır.
 
$49,500

2002 Yılında Desteklediğimiz Projeler 

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Chrest Vakfı Tarafından Yönetilen Proje–Proje yerel toplum liderleri tarafından idare edilmiştir.
Batman, Türkiye
Batman’da dar gelirli, okul çağında, birinci sınıf ile sekizinci sınıf arasındaki 5,200 çocuğa okul malzemesi alınarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
 
$30,000
Chrest Vakfı Tarafından Yönetilen Proje–Proje yerel toplum liderleri tarafından idare edilmiştir.
Batman, Türkiye
Batman’da dar gelirli, okul öncesi yaşta 500 çocuğa okul malzemesi alınarak dağıtılmıştır.
 
$3,028
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı
İstanbul, Türkiye
Batman’da yeni bir sağlık merkezi yapımı, tıbbi malzeme alımı ve Batman Devlet Hastanesi personelinin eğitiminin devamı için fon sağlanmıştır.
 
$54,690

2001 Yılında Desteklediğimiz Projeler 

Kurum/Şehir Proje Hibe Miktarı
Çağdaş Eğitim Vakfı
İstanbul, Türkiye
Batman’da yürütülen bir eğitim ve toplumsal gelişme projesine finansman sağlanmıştır. Fon, gıda, eğitim malzemeleri ve müzik aletleri alımı ile verilen sertifikalar için kullanılmıştır.
 
$31,160
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı
İstanbul, Türkiye
Hastaneye ek bina, tıbbi malzeme alımı ve Batman Devlet Hastanesi personelinin eğitimi ile gözetimi için fon sağlanmıştır.
 
$75,880
   
   
© 2020 Chrest Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik İlkesi