Portraits of Turkey: Images of a land and its people.Portraits of Turkey: Images of a land and its people.Portraits of Turkey: Images of a land and its people.Portraits of Turkey: Images of a land and its people.
 

Chrest Vakfı, programlarına uyum sağlayan kuruluşları destekler. Vakıf, hibe verdikleri kurumlarla ortaklığını aşağıdaki prensipler üzerine kurarken, başvuranın Programlarımız bölümünde açıklanan konulara yaklaşımındaki deneyselliğe, yenilikçiliğe ve yaratıcılığa duyarlı olmasına önem atfeder.

Toplumlar Neye İhtiyaç Duyduklarını En İyi Kendileri Bilirler
Vakıf, toplumların kendi ihtiyaçlarını en iyi kendilerinin bileceğine ve böylece karmaşık sosyal sorunlara çözüm bulabileceklerine inandığından, hibelerini mümkün olduğu ölçüde toplum temelli olan kuruluşlara verir. Buna ek olarak, projelerde çalışan ve danışmanlık veren yerel uzmanlar ve kaynaklar da söz konusu bölgelerde yaşayan ve toplumun içinden gelen insanlardan oluşur.

Amaç Paylaşım & Uzun Vadeli Ortaklık
Vakıf çalışmalarının etkisini arttırmak, hibe alan kuruluşlarla uzun vadeli işbirliği gerektirdiğinden, Vakıf, bu kuruluşlarla olan ilişkilerini kapsamlı şekilde değerlendirir ve imkânlar dâhilinde hibe alan kuruluşlara finansman ve fikir yardımında bulunur. Bunlara, proje geliştirilmesinde teknik yardım, maddi kaynak bulma, araştırma ve eğitim de dâhildir. Vakıf hibe programına ek olarak, hibe alan kuruluşlara programlarının etkinliğini arttırabilecek eğitim seminerlerine katılabilmeleri, kurumsal kapasitelerini arttırmaları ve düzenli araştırma çalışmalarında bulunabilmeleri için de kaynak sağlar.

Uzun vadeli işbirliği, güven, anlayış ve ortak hedefler üzerine kurulu bir ortaklığın sonucu olarak ortaya çıkar. Hibe alanlar, Vakfın amaçlarını paylaşmaya ek olarak aşağıdaki konularda kararlılıklarını taahhüt eder ve gösterirler:

  • Kendi ilgi alanlarını kavramaları ve bu alanlara uyum sağlamaları;

  • Değişim vizyonunu dile getirip buna bağlılık göstermeleri;

  • Programlarını uygulamaları;

  • Toplumun tüm kesimleri arasında ilişki kurulmasına yardımcı olmaları; ve

  • Vakfın desteklediği alanlara değer katacak başka (mali, teknik ve insan) kaynakları ortaya çıkarmaları.

Kurumsal Ahlak ve Sorumluluk
Hibe programlarının başarısı için kuruluşların kendi başarılarının da önemli olduğunu düşünen Chrest Vakfı, şunlara inanmaktadır:
  • Kuruluşlar bütün alanlarda başarılı çalışmalar yapmalı, iletişimde dürüst olmalı ve kuruluşun ilgili olduğu bütün projelerde kişisel dürüstlük gösterilmelidir; Vakıf her zaman bunları dikkate alarak karşılık vermeye çalışacaktır;

  • Chrest Vakfı desteği başka finans kaynakları ile de tamamlanabilmelidir;

  • Hibe alan kurum ya da kuruluşlar sivil toplum kuruluşu olarak kayıtlı olmalıdır;

  • Kuruluşlar mali raporlarını profesyonel ve sistematik tarzda hazırlayarak, mali işlemlerinde saydam olmalıdırlar.

Chrest Vakfı istendiği takdirde hibe alan kurum ya da kuruluşlara son iki koşulu yerine getirmeleri için teknik destek de sağlayabilir.

Program Değerlendirmesi
Chrest Vakfı bir kuruluşun hedeflerine varma kapasitesine ulaşabilmesinde projenin sağlayacağı etkinin değerlendirilmesinin gerekliliğine inanır. Vakıf, hibe alan kuruluşlardan kendi değerlendirme göstergelerini ve tekniklerini geliştirmelerini ve tekliflerinin bir parçası olarak son raporlarını bu göstergeleri yansıtacak şekilde hazırlamalarını ister. Bu işlem yalnızca proje başarısının bir ölçütü değildir, daha da önemlisi, gelişmesine araç olur.

Hibe Başvuru Yöntemi 

Chrest Vakfı bu dönem için sadece teklif üzerine verilmiş fon başvurularını kabul etmektedir.


 
     
   
© 2020 Chrest Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik İlkesi